Karta weterana

Nazwisko: KNIOŁA
Imię #1: Witold
Imię #2: Michał
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 plutonu kompanii przeciwpancernej
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - 56 pp
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - dowódca plutonu ppanc.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 121/122, Aneks 1 - s. 146, Aneks 4 - s. 178, s. 198 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 121/122: " 20 - 27 września. [...]. W skład 56 pułku wszedł 1 batalion sformowany 22 września w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego na Bielanach z żołnierzy, których większość pochodziła z 2 batalionu 69 pp. Ogólny stan batalionu wynosił 730 ludzi, w tym 17 oficerów. [...].
Dowódca plutonu ppanc. (3 armatki 37 mm) - ppor. rez. Witold Knioła."
Ostatnie zmiany: 2012-07-01 06:44:32 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze