Karta weterana

Nazwisko: KLUCZYŃSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 01 listopad 1890
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: w Gnieźnie
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, stan spoczynku
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

płk
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: dowódca OPL Kwatery Głównej Armii "Poznań"
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 grudzień 1951
Miejsce śmierci: w Gnieźnie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 1 XI 1890. W WP od XI 1918. W stopniu mjr sł. st. piech. oficer sztabu DOG Kielce. Awansowany do stopnia ppłk w 1919. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Na początku VIII 1920 przeniesiony na stanowisko z-cy d-cy 52 pp. Z dniem 1 IX 1920 mianowany p. o. d-cą 69 pp w składzie 17 DP. Walczył na froncie białorusko-litewskim. Długoletni d-ca pułku 69 pp. Do 1924 dowodził 69 pp jako p. o. d-cy, potem mianowany etatowym d-cą pułku. Awansowany do stopnia płk 1 I 1927. Z dniem 26 VII 1935 zwolniony z funkcji i przeniesiony do dyspozycji Biura Personalnego MSWoj. Po 1936 przeniesiony w stan spoczynku. W kampanii wrześniowej 1939 d-ca OPL Kwatery Głównej Armii „Poznań”. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym Armii „Poznań”. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Po uwolnieniu z niewoli w 1945 powrócił do kraju. Mieszkał w Gnieźnie.
Zmarł 12 XII 1951.
Odznaczony: KW, MI, ZKZ.
Dz. Pers. Nr 30 z 11 VIII1920;
Roczniki oficerskie 1914,1928,1932;
Dz. Pers. MSWoj. Nr 8 z 1 VI 1935;
P. Bauer.69 Pułk Piechoty. Pruszków 1997;
P. Bauer - B. Polak. Armia „Poznań” wojnie obronnej 1939.Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=566

Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki i Tadeusz Łaszczewski: imię - Wacław.
Ostatnie zmiany: 2012-02-14 22:37:55 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze