Karta weterana

Nazwisko: KLIMKO
Imię #1: Kazimierz
Imię #2: Julian
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III dywizjonu 17 pal
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci: Głowacki 1969: Oflag Staule n. Łabą
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 477.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 98, Aneks 1 - s. 153, Aneks 2 - s. 166, Aneks 4 - s. 182 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969: ranny 18 IX 1939r.;

Głowacki 1969, s. 98: " Między innymi z 17 dywizji piechoty 18 września poległ ppor. rez Józef Woźny z 70 pułku piechoty. W Budach Starych zaginęli ppor. rez. Stefan Kluczewski - oficer obserwacyjny 1 dywizjonu 17 pal i ppor. rez. Wacław Roehr z 67 dywizjonu artylerii lekkiej. Ciężko ranny został ppor. rez. Jan Suszycki (zmarł). Ranni zostali też: mjr Kazimierz Klimko - dowódca 3 dywizjonu 17 pal (zmarł w obozie jeńców), kpt. Stanisław Dębicki - zastępca dowódcy 5 batalionu ckm, por. Jan Szymborski - dowódca 2 baterii 17 pal, ppor. Zygmunt Przybył - dowódca 9 kompanii 70 pp ppor. rez. lek. Bogumił Kołaczkowski - lekarz 3 batalionu 68 pp."
Ostatnie zmiany: 2012-05-26 07:10:11 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze