Karta poległego

Nazwisko: KLIMEK
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 październik 1903
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 13 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Umiastowie
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 10 X 1903. Po ukończeniu gimnazjum studiował na UJK we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom doktora. Służbę wojskową odbywał w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 IX 1929 z przydziałem mobilizacyjnym do 3 pp Leg. w Jarosławiu. Ewidencyjnie podlegał PKU Lwów M. Po kolejnych ćwiczeniach wojskowych awansowany do stopnia por. rez. 1 I 1937. Był docentem antropologii i wykładowcą na UJK we Lwowie. Zmobilizowany w 1939 do WP. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 2 kompanii I batalionu 3 pp Leg. w składzie 2 DP Leg. Poległ 12 IX 1939 w walce z wrogiem w m. Pogroszew. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Ołtarzewie.
Rocznik oficerski rezerw 1934;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=566
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 329.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 174 i 352.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-06-08 22:02:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze