Karta poległego

Nazwisko: KLEPAREK
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kan.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki 1969: obsługa działa 1 plutonu 1 baterii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Różycach
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kocierzew Południowy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 82/83, Aneks 2 - s. 166 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 82/83: " Pluton niemieckich czołgów ostrzelał kolumnę dywizjonu z broni maszynowej. Dowodzący kolumną, w zastępstwie nieobecnego dowódcy dywizjonu, kpt. Ludomir Kiesewetter zdołał odprzodkować działa 1 plutonu 1 baterii 17 pal. [...]. Pluton przeciwnika przyjął walkę. Z odległości 300m drugi działon trafił jeden czołg, ale od ognia niemieckich czołgów obsługa poniosła straty: polegli kanonierzy Marian Lewandowski i Franciszek Kleparek; śmiertelnie ranny został działonowy kpr. rez. Edmund Mik (urwana noga) i ranny celowniczy bomb. Józef Nowak."
Ostatnie zmiany: 2012-05-26 07:08:48 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kan. Franciszek Kleparek upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kocierzewie. Stan z dn. 15.09.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze