Karta poległego

Nazwisko: KAŹMIERCZAK
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Kacprzak
Data urodzenia: 5 wrzesień 1913 [1]
Miejsce urodzenia: Duszniki k. Warty
Rodzeństwo: Wiktoria (1908-1993), Czesław (1911-1951)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Duszniki
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 60 pp
Funkcja na 1 września 1939: podoficer w 2 kompanii km
Przydział po 1 września 1939: 60 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1934-1936 - w 60 pułku piechoty w Ostrowie Wielkopolskim (zasadnicza służba wojskowa);
# VIII 1939 - zmobilizowany do 60 pp i przydzielony do 2 kompanii km w II batalionie;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 60 pp
Data śmierci: 6 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Balin [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Uniejów, cmentarz parafialny, mogiła zbiorowa [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # zbiorcza imienna tablica epitafijna mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Uniejowie;
# jedna ze zbiorczych imiennych tablic epitafijnych ku czci żołnierzy 60 pułku piechoty poległych we wrześniu 1939 r. wmurowana na parkanie przy Konkatedrze pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim (odsłonięta 3 maja 2018 r.);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Franciszek Kaźmierczak urodził się 5 września 1913 roku we wsi Duszniki koło Warty jako trzecie dziecko w rodzinie Pawła i Józefy z domu Kacprzak. Chrzest odbył się w dniu 7 września 1913 roku w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Warcie, a chrzestnymi zostali Michał Kaźmierczak i ciotka Michalina Szewczyk z Dusznik. Jego starszym rodzeństwem byli Wiktoria i Czesław. Franciszek w latach 1920-1927 uczęszczał do warckiej szkoły powszechnej. Z okresu szkolnego pozostał podpis pod Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z okazji 150. rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości. Służbę wojskową odbył w latach 1934-1936 w 60 pułku piechoty w Ostrowie Wielkopolskim. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do macierzystej jednostki w Ostrowie Wielkopolskim i przydzielony służbowo do 2 kompanii karabinów maszynowych w II batalionie. Poległ 6 września podczas walk z wojskami niemieckimi pod Balinem.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 317 (dalej: KPŻP).

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, zał. VI - s. 324 (dalej: Bauer 1979).

Jagodziński Z., 60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej, Ostrów Wielkopolski 2016.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Dariusz Kaźmierczak, wnuk stryjeczny pochowanego).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Uniejowie (przede wszystkim daty urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o informacje z tradycji rodzinnej wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 5 września 1913 (źródło: archiwum rodzinne - akt urodzenia z parafii Warta); b) brak danych (źródło: KPŻP; Bauer 1979);
[2] a) w Balinie (źródło: KPŻP); b) pod Balinem (źródło: Bauer 1979);
[3] a) 16-MZ Uniejów (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Bauer 1979);
Ostatnie zmiany: 2019-09-08 00:53:58 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kwatera poległych we wrześniu 1939 roku na cmentarzu w Uniejowie. Na lewej tablicy nazwisko kpr. Franciszek Kaźmierczak 60 PP 25 DP (fot. Dariusz Kaźmierczak).Kwatera poległych we wrześniu 1939 roku na cmentarzu w Uniejowie (fot. Dariusz Kaźmierczak).Pomnik poległych na Cmentarzu w Uniejowie (udostępnił: Dariusz Kaźmierczak).Pomnik Bohaterów Września 1939 roku na Rynku w Uniejowie (udostępnił: Dariusz Kaźmierczak).Kpr. Franciszek Kaźmierczak poległy 6 września 1939 roku w walkach pod Balinem koło Uniejowa (udostępnił: Dariusz Kaźmierczak).Franciszek Kaźmierczak podpisany jako uczeń klasy VI A 7-klasowej szkoły powszechnej w Warcie pod Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z okazji 150. rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości, maj 1926 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Podpis Franciszka Kaźmierczaka jako ucznia klasy VI A 7-klasowej szkoły powszechnej w Warcie pod Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z okazji 150. rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości, maj 1926 r. (wycinek dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze