Karta poległego

Nazwisko: KAWCZYŃSKI
Imię #1: Eligiusz
Imię #2: Apolinary [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 64 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 5 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 64 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 5 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # od 1937 - w 64 pułku piechoty w Grudziądzu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 64 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 19 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Biała Góra
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyże betonowe z imiennymi tabliczkami epitafijnymi na dwóch mogiłach w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu (na jednej z nich data urodzenia: 1 grudnia 1910, a data śmierci: 18 września 1939)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 315 (dalej: KPŻP).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.32/C, 64 PP, poz. 1, Konarzewski Cz., Historia 64-go Pułku Strzelców Murmańskich Dzieci Grudziądza (Grudziądzkiego Pułku Piechoty) 1919-1939, k. 194, 201 (dalej: IPMS, sygn. B.I.32/C).

Krzyś J., 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, Pruszków 1993 [Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej, z. 25], s. 38 (dalej: Krzyś 1993).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Apolinary (źródło: Krzyś 1993); b) A. (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: IPMS, sygn. B.I.32/C);
[2] a) 19 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 17 września 1939 (źródło: IPMS, sygn. B.I.32/C, k. 194); c) brak danych (źródło: Krzyś 1993);
Ostatnie zmiany: 2017-01-24 01:14:36 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Eligiusz Kawczyński, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na wydzielonej kwaterze na cmentarzu rzymskokatolickim w Juliopolu.Eligiusz Kawczyński, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na wydzielonej kwaterze na cmentarzu rzymskokatolickim w Juliopolu.

Komentarze