Karta poległego

Nazwisko: KASZOWSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 kwiecień 1907
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki 1969: dowódca plutonu przeciwgazowego
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Modlna
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1982, s. 328 - „ W ciężkich walkach prowadzonych od wczesnych godzin rannych 69 pułk piechoty poniósł dalsze poważne straty. Ówczesny dowódca plutonu pionierów pułku, por. Kazimierz Nowakowski wspomina:
…. w czasie tych walk poległ od pocisku artyleryjskiego por. Kaszowski, dowódca plutonu przeciwgazowego. […].
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Modlna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 138.
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939r.: cmentarz parafialny w Modlnej, gm. Ozorków, pow. Zgierz, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 174 - poz. 51 (dalej: Poklewski-Koziełł).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 101, Aneks 1 - s. 147, Aneks 2 - s. 163, Aneks 3 - s. 169, Aneks 4 - s. 178 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: 1)Rodzina ekshumowała zwłoki do Gniezna, miejsce pochówku w Modlnej zachowane (Poklewski-Koziełł i Głowacki 1969)

Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1982, s.473 - dowódca plutonu przeciwgazowego.
Ostatnie zmiany: 2012-05-20 06:51:02 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze