Karta poległego

Nazwisko: KASZOWSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 kwiecień 1907
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki: dowódca plutonu pgaz.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Modlna
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s.328 - " W ciężkich walkach prowadzonych od wczesnych godzin rannych 69 pułk piechoty poniósł dalsze poważne straty. Ówczesny dowódca plutonu pionierów pułku, por. Kazimierz Nowakowski wspomina:
…. w czasie tych walk poległ od pocisku artyleryjskiego por. Kaszowski, dowódca plutonu przeciwgazowego. […]."
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Modlna
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Gniezno, mogiła indywidualna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 314.

Większe skupiska żołnierzy z 17 Dywizji Piechoty poległych w kampanii 1939 roku, Cmentarz w Modlnej, [w:] Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 169 (dalej: Głowacki).

Zdjęcie główne - Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” 1939, Poznań 1987.
Uwagi: Oddział Łęczycki Towarzystwa Naukowego Płockiego – „ Bohaterowie bitwy nad Bzurą w naszej pamięci”. Łęczyca 2009 s. 180 - Uwaga Porucznik Stanisław Kaszowski ekshumowany przez rodzinę do Gniezna. Miejsce pochówku w Modlnej zachowane.
Ostatnie zmiany: 2013-09-04 14:17:43 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze