Karta poległego

Nazwisko: KARPIŃSKI
Imię #1: Florian
Imię #2: Józef [1]
Imię #3: Władysław [2]
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 4 październik 1906
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 8 baon strz. [3]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 1 kompanii ckm 8 baonu strzelców
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (listopad 1966 r.; pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Lipnice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łowicz, ul. Blich, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 310 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 157, Aneks 2 - s. 168, Aneks 3 - s. 172, Aneks 4 - s. 184 (dalej: Głowacki 1969).

Zdjęcie główne - Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” 1939, Poznań 1987.
Uwagi:
Przypisy: [1] a) Józef (źródło: KPŻP; Głowacki 1969, Aneks 1 - s. 157); b) J. (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 168, Aneks 3 - s. 172, Aneks 4 - s. 184);
[2] a) Władysław (źródło: Głowacki 1969, Aneks 1 - s. 157); b) W. (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 168, Aneks 3 - s. 172, Aneks 4 - s. 184); c) brak danych (źródło: KPŻP);
[3] a) 8 baon strz. (źródło: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 157, Aneks 2 - s. 168, Aneks 3 - s. 172, Aneks 4 - s. 184.); b) 8 baon strz. (źródło: Głowacki 1969); c) 70 pp (źródło: KPŻP);
[4] a) 38-KW Łowicz (źródło: KPŻP); b) cmentarz w Rybnie (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 168, Aneks 3 - s. 172);
Ostatnie zmiany: 2013-09-07 16:08:51 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Florian Karpiński upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w wydzielonej kwaterze wojennej na cm. katedralnym w Łowiczu. Stan z dn. 12.08.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze