Karta poległego

Nazwisko: KARCHESY [1]
Imię #1: Aleksander
Imię #2: Eugeniusz [2]
Imię #3: Egon [3]
Pseudonim:
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Emma
Nazwisko rodowe matki: Watzke
Data urodzenia: 4 kwiecień 1904 [4]
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Rodzeństwo: -
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Wanda Stanisława z d. Drzewicka
Dzieci: Krystyna Aleksandra Antonina Karchesy (zm. 2012, Łódź)
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko: dowódca batalionu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Wojska saperskie
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 bsap. [5]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 17 bsap., dowódca saperów 17 DP
Przydział po 1 września 1939: 17 bsap. 17 DP
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Aleksander Eugeniusz Egon Karchesy urodził się 4 kwietnia 1904 roku w Rzeszowie. Po ukończeniu w 1914 szkoły powszechnej w Krakowie wstąpił do Wojskowej Szkoły Realnej w Wiedniu, w której uczył się do roku 1918. Od września 1918 roku kontynuował naukę w Korpusie Kadetów Nr 1 w Krakowie, gdzie w 1921 otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1921-1922 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, a następnie w latach 1922-1924 w Oficerskiej Szkole Inżynierii w Warszawie. W 1924 r. został mianowany na stopień podporucznika służby stałej saperów ze starszeństwem z dniem 1 lipca 1923 r. i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 10 pułku saperów w Przemyślu. 1 lipca 1925 roku otrzymał awans na stopień porucznika. Po przeformowaniu w 1929 roku pułków saperów w bataliony saperów pełnił funkcję adiutanta 10 batalionu saperów. W roku 1929 przeniesiono go do Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu szkolnego, a następnie instruktora szkolenia w zakresie pontonierskim oraz członka komisji doświadczalnej. 1 stycznia 1935 roku został awansowany na stopień kapitana. Po 1936 roku przeniesiono go do 7 batalionu saperów w Poznaniu, w którym objął stanowisko dowódcy kompanii szkolnej. W kampanii wrześniowej 1939 roku wziął udział jako dowódca saperów 17 Dywizji Piechoty ze składu Armii "Poznań", a jednocześnie dowódca 17 batalionu saperów zmobilizowanego przez 7 batalion saperów dla 17 DP. Uczestniczył w walkach na szlaku bojowym 17 DP, m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej. Poległ 22 września w Łomiankach podczas próby przebicia się do oblężonej Warszawy.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: "Rodzina nie otrzymała oficjalnego powiadomienia o śmierci kpt. Karchesy i jej okolicznościach. Za zmarłego został uznany dopiero w 1956 r. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Łodzi (Wydział V Cywilny, sygn. akt V Ns.IV.170/56). Za datę śmierci przyjęto 30 września 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej. Rodzinie, mimo wielu starań, nie udało się nigdy ustalić miejsca pochówku" (Zbigniew Stolarczyk).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 308 (dalej: KPŻP).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 294, 298, 306 (dalej: Abraham 1990).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 110, Aneks 1 - s. 143, 155, indeks nazwisk - s. 198 (dalej: Głowacki 1969).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Zbigniew Stolarczyk, zięć poległego).

Karchesy Aleksander - , kpt., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=566 [dostęp: 1 czerwca 2012] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi: "Zdjęcia i inne pamiątki po kpt. Aleksandrze Karchesy przekazałem po śmierci mojej żony, córki kpt. Karchesy, jej dalszej rodzinie. Postaram się w miarę możliwości przesłać je do Państwa" (Zbigniew Stolarczyk).
Przypisy: [1] a) KARCHESY (źródło: KPŻP; Głowacki 1969; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Stankiewicze.com); b) KARCHEZY (źródło: Abraham 1990);
[2] a) Eugeniusz (źródło: archiwum rodzinne - świadectwo urodzenia Krystyny Aleksandry Antoniny Karchesy, córki poległego, wystawiony w Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Środmieście, Nr I/5/36/38); b) brak danych (źródło: KPŻP; Abraham 1990; Głowacki 1969; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Stankiewicze.com);
[3] a) Egon (źródło: archiwum rodzinne - świadectwo urodzenia Krystyny Aleksandry Antoniny Karchesy, córki poległego, wystawiony w Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Środmieście, Nr I/5/36/38); b) brak danych (źródło: KPŻP; Abraham 1990; Głowacki 1969; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Stankiewicze.com);
[4] a) 4 kwietnia 1904 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: KPŻP; Głowacki 1969; Abraham 1990);
[5] a) 17 bsap. (źródło: Głowacki 1969; Abraham 1990; Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2015-03-15 19:38:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze