Karta poległego

Nazwisko: KARASIEWICZ
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 styczeń 1913 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Włocławek
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: d-ca komp. piech.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por. [2]
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 5 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 5 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # do 1935 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej (XII rocznik);
# 1935 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 X 1935 r. (lokata 142.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 do 4 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 na stanowisko dowódcy plutonu 8 kompanii w III batalionie 14 pp;
# VIII-IX 1938 - na praktykach w Zbrojowni nr 2 w Warszawie;
# 1939 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 19 III 1939 r. (lokata 150.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 24 VIII 1939 - w trakcie mobilizacji przydzielony na stanowisko dowódcy 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 11873, 25 VII 1947 r., pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Strugienice, pole Ignacego Rynka
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w trakcie wymuszonego natarciem niemieckim odwrotu dowodzonej przez niego 5 kompanii 14 pułku piechoty z pozycji nad kanałem w Strugienicach na stanowiska na południowym skraju wsi (Ciesielski 2008, s. 220).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Strugienice, pole Ignacego Rynka
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: kwatera I, rząd V, grób nr 1 (133) (B.Inf., sygn. 6062)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednaj z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 307 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego (maszynopis), s. 4-5 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), 61, 66 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 32, 37 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 170 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 220, Zał. nr 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 298, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 316, Zał. nr 15 - s. 325 (dalej: Ciesielski 2008).

Martyrologia Ludności Powiatu Włocławskiego 1939-1945, oprac. R. S. Sobczak, http://martyrologia.wloclawek.pl/miasto-wloclawek [dostęp: 4 III 2017] (dalej: martyrologia.wloclawek.pl).

Henryk Karasiewicz, [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Karasiewicz [dostęp: 4 III 2017] (dalej: Wikipedia).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 25 stycznia 1913 (źródło: Ciesielski 2008, Zał. 14 - s. 316; Wikipedia); b) 1913 (źródło: KPŻP; martyrologia.wloclawek.pl); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062; CAW, sygn. II/1/16; Kraiński, Pekról 1992; Kryska-Karski 1996);
[2] kpt., awansowany pośmiertnie (źródło: Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008, Zał. 14 - s. 316; Wikipedia)
Ostatnie zmiany: 2017-03-04 19:41:04 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Odznaka pułkowa 14 pp (źródło: http://www.wne.uw.edu.pl/pracownia_informatyczna/wrylski/odznaki/panasiuk/pie/14pp.jpg).Por. Henryk Karasiewicz upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach. Stan z dn. 27.09.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).
Ppor. Henryk Karasiewicz (drugi z prawej) w towarzystwie m.in. ppor. Mieczysława Nejmana (pierwszy z prawej) oraz ppłk. Franciszka Sudoła (czwarty z prawej) i gen. bryg. Włodzimierza Maxymowicz-Raczyńskiego (czwarty z lewej) w trakcie XII Promocji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej w 1935 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Henryk Karasiewicz jako podporucznik 14 pułku piechoty (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Henryk Karasiewicz jako podporucznik 14 pułku piechoty (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze