Karta poległego

Nazwisko: KARABANIK [1]
Imię #1: Franciszek
Imię #2: Antoni
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława
Nazwisko rodowe matki: Wolańczyk
Data urodzenia: 15 październik 1915
Miejsce urodzenia: Jarosław
Rodzeństwo: Maria (ur. 1904), Kazimiera, Ida, Janina, Augustyna, Jerzy
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Jarosław, ul. Pod Klasztorem Niepokalanek 26
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu strzeleckiego pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Włocławek
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 6 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 6 kompanii w II batalionie (od 14 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 27 IX 1938 - jako absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 X 1938 (lokata 13.);
# 23 III 1939, 26 V 1939 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. na stanowisku dowódcy plutonu 9 kompanii 14 pułku piechoty we Włocławku;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Iłów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z dwudziestu sześciu zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Iłowie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 306 (dalej: KPŻP).

"Tajny Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", 1938, nr 3, s. 2 (dalej: T. Dz. Pers. MSWojsk. 3/1938).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 66, 67 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Beata Bukowska, wnuczka wujeczna pochowanego; Marek Wolański, wnuk wujeczny pochowanego).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 37 (Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 316, 317 (dalej: Ciesielski 2008).

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) KARABANIK (źródło: KPŻP; T. Dz. Pers. MSWojsk. 3/1938; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Kraiński, Pekról 1992; Ciesielski 2008); b) błędnie: KARABANIUK (źródło: CAW, sygn. II/1/16);
[2] a) 17 września 1939 (źródło: KPŻP; Ciesielski 2008, Zał. nr 14, s. 16, 17); b) ok. 18 września 1939 (źródło: CAW, sygn. II/1/16, gdzie wykazany jako dowodzący do tego dnia 6 komp. 14 pp, choć nieodnotowany w wykazie poległych); c) brak danych (źródło: T. Dz. Pers. MSWojsk. 3/1938; Kraiński, Pekról 1992);
Ostatnie zmiany: 2018-02-06 23:30:44 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Legitymacja oficerska ppor. Franciszka Karabanika wystawiona przez 14 pułk piechoty we Włocławku (dok. ze zb. rodzinnych, udostępniła: Beata Bukowska).Franciszek Karabanik wśród żołnierzy Wojska Polskiego podczas ćwiczeń na poligonie (fot. ze zb. rodzinnych, udostępniła: Beata Bukowska, "Bardzo chciałabym wiedzieć, czy pozostali jeszcze żyją").Franciszek Karabanik jako uczeń gimnazjum, 1933 r. (fot. ze zb. rodzinnych, udostępnił: Marek Wolański).
Franciszek Karabanik podporucznik 14 pułku piechoty we Włocławku, 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych, repr. Marek Wolański, udostępnił: Marek Wolański).Ppor. Franciszek Karabanik odnotowany (jako Karabaniuk) na jednej ze stron dziennika bojowego kpt. Józefa Kozińskiego, adiutanta 14 pułku piechoty (fot. ze zb. Centralnego Archiwum Wojskowego, za: Dziennik Bojowy 14 Pułku Piechoty. Pamięci Józefa Kozińskiego, http://www.14pp.wwi.pl, udostępnił: Marek Wolański).

Ppor. Franciszek Karabanik odnotowany (jako Karabaniuk) na jednej ze stron dziennika bojowego kpt. Józefa Kozińskiego, adiutanta 14 pułku piechoty (fot. ze zb. Centralnego Archiwum Wojskowego, za: Dziennik Bojowy 14 Pułku Piechoty. Pamięci Józefa Kozińskiego, http://www.14pp.wwi.pl, udostępnił: Marek Wolański).

Komentarze

Dziennik bojowy 14pp-adiutant d-cy pułku kapitan Józef Koziński.

dodany przez: wolmar1, 2011-03-07