Karta poległego

Nazwisko: KAPAŁKA
Imię #1: Aleksander
Imię #2: Jan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Elżbieta
Nazwisko rodowe matki: Jasica
Data urodzenia: 16 styczeń 1911
Miejsce urodzenia: Tuchów
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 60 pp [1]
Funkcja na 1 września 1939: oficer wywiadowczy 25 DP (Bauer, Polak 1982)
Przydział po 1 września 1939: resztki 25 Dywizji Piechoty z armii "Poznań" w składzie armii "Warszawa" (Głowacki 1985, s. 342)
Funkcja po 1 września 1939: pomocnik oficera informacyjnego (Głowacki 1985, s. 342, 390)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 31 październik 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł w Szpitalu Okręgowym nr 1 w Warszawie na skutek ran odniesionych 26 września 1939 r. podczas walk w obronie stolicy (pododcinek "Północ"; Bielany) (Głowacki 1985)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera: B 25; rząd: VIII; grób: 78
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 305 (dalej: KPŻP).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 477 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 268, 342, 390 (dalej: Głowacki 1985).

Przekaz ustny brata Bronisława
Uwagi:
Przypisy: [1] a) 60 pp (źródło: KPŻP); b) Dowództwo i sztab 25 DP (źródło: Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2013-10-18 19:39:52 przez gogo+og3 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze