Karta poległego

Nazwisko: KANAREK
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Michał
Imię matki: Magdalena
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 październik 1900
Miejsce urodzenia: Szarlej, pow. Inowrocław
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna Kanarek zd. Kosicka (1905-1985), ślub w 1926 r.
Dzieci: Kazimiera (1927-2011), Mieczysław (1929-2013), Zofia (1934), Sylwester (1938-2001)
Ostatni adres: Szarlej, pow. Inowrocław
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: robotnik fabryczny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kutno
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci:
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: urodził się 10 października 1900 w Szarleju w wielodzietnej rodzinie. Matka (Maria) zajmowała się domem i wychowaniem dzieci, a ojciec pracował w majątku dziedziców Kościelskich jako włodarz. Około 1903 roku wskutek tragicznego zdarzenia, matka ratując dwoje dzieci wraz z nimi utopiła się. Ojciec ożenił się po raz drugi z Magdaleną (1882-1942), która zajęła się wychowaniem Stanisława i jego siostry Heleny (1903-1978). Na świat przyszło przyrodnie rodzeństwo: Kazimiera (1914-1931), Józef (1914-35), Władysław (1917- ?), Marta (1917-1937), Florian (1922-2005), Regina i Zofia.
Stanisław szkołę podstawową ukończył w Szarleju (4 oddziały).

W 1926 roku zawarł związek małżeński z Marianną z domu Kosicką.
Na świat przychodziły kolejno dzieci: Kazimiera (1927 r.), Mieczysław (1929 r.), Zofia (1934 r.), Sylwester(1938 r.) .
Stanisław pracował w Cukrowni „Mątwy”, przy budowie wąskotorówki oraz magistrali węglowej łączącej Śląsk z portem w Gdyni.

Był aktywnym, najpierw członkiem Koła Rezerwistów i Związku Strzeleckiego w Szarleju, a następnie ostatnim przedwojennym przewodniczącym tegoż związku (na obszar Szarleja, Arturowa i Karczewa). Był patriotą. Udzielał się we wszystkich akcjach organizowanych przez Związek Strzelecki. Poświęcał dużo czasu młodzieży, organizował szkolenia ( w niedzielę urządzano na polu strzelanie do celu). Był człowiekiem bardzo rodzinnym.

Powołany przez PKU Kutno w sierpniu 1939 roku w stopniu plutonowego do służby wojskowej i wcielony do 37 pułku piechoty (Armia Poznań) i z pułkiem tym wyruszył 1 września 1939 roku na front. Przeżył walki nad Bzurą, z garstką żołnierzy przedarł się do Warszawy i tu był po raz ostatni widziany przez kolegów…
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: "Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza, że Kanarek Stanisław, syn Michała i Magdaleny, urodzony dn. 10. 10. 1900 roku w Szarleju, pow. Inowrocław, robotnik fabryczny, zamieszkały ostatnio w Szarleju, pow. Inowrocław, został powołany przez PKU Kutno w sierpniu 1939 roku w stopniu plutonowego do służby wojskowej i wcielony do 37 p. p. w Kutnie. Z pułkiem tym wyruszył w pole i ostatnio widziany był przez swoich kolegów w Warszawie i od tego czasu rodzina jego nie posiada o nim żadnej wiadomości. – Żona wymienionego Maria Kanarek, zamieszkała obecnie w Szarleju, poczta Mątwy, pow. Inowrocław, wniosła podanie o uznanie go za zaginionego bez własnej winy na froncie i w czasie działań wojennych i przyznanie jej zaopatrzenia po nim. W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby powiadomiły o tym Starostwo Powiatowe, Referat Spraw Inwalidzkich w Bydgoszczy, w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego, powołując się na nr sprawy In. 2/37/45." (M. P. 1946). "Kanarek Marianna w Arturowie, pow. Inowrocław, wniosła o uznanie za zmarłego męża jej, Stanisława Kanarka, ostatnio zamieszkałego w Szarleju, urodzonego dnia 10. 10. 1900 r. w Szarleju - wsi, pow. Inowrocław, który w dniu 1 września 1939 r. wcielony został do wojska polskiego 37 p. p. w Kutnie i, biorąc udział na froncie, zaginął. II. Zg. 247/47." (M. P. 1948).
Źródła: Tradycja rodzinna.

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", R. XXIV, 1946, Nr 44, s. 2 - KE-716 (dalej: M. P. 1946).

Obwieszczenia sądowe, "Monitor Polski", R. XXVI, 1948, Nr 4, s. 2 - K-26 (dalej: M. P. 1948).

Uwagi:
Przypisy: [1] 18-22 września 1939 (źródło: tradycja rodzinna)
Ostatnie zmiany: 2013-10-20 18:03:50 przez Alexa | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stanisław Kanarek (w drugim rzędzie od góry, na rękach trzyma syna Mieczysława) wśród członków Związku Rezerwistów i Związku Strzeleckiego w Szarleju (fot. ze zb. rodzinnych).Marianna i Stanisław Kanarkowie z dziećmi Kazimierą, Zofią i Mieczysławem (fot. ze zb. rodzinnych).Stanisław Kanarek (fot. ze zb. rodzinnych).Stanisław Kanarek (pierwszy od prawej, w płaszczu) wśród członków Związku Strzeleckiego w Szarleju w dn. 15 sierpnia 1935 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Stanisław Kanarek (w górnym rzędzie, trzeci od prawej) przy budowie kolei Śląsk-Gdynia (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze