Karta poległego

Nazwisko: KAJDAN
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Łopatka
Data urodzenia: 17 wrzesień 1915 [1]
Miejsce urodzenia: Żabno, pow. Mogilno
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Pelagia Kajdan zd. Łuczak
Dzieci: Anna i Ryszard
Ostatni adres: Biernatki
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 56 pp [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: II kompania łączności od 25.03.1938 odbywał zasadniczą służbę wojskową
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Biała Góra [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 548
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 297 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 146 - poz. 183 (dalej: Wykaz 2009).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 17 września 1915 (źródło: KPŻP); b) 1915 (źródło: Wykaz 2009);
[2] a) 56 pp (źródło: KPŻP); b) "7 BAON" (źródło: Wykaz 2009);
[3] Gmina Puczniew powiat Łódzki (źródło: ustalenia w trakcie prowadzonego postępowania sądowego dot. uznania osoby za zmarłą) - zginął 05.09.1939 r. około godz. 24.00
Ostatnie zmiany: 2013-12-07 13:21:39 przez MMKAJ | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Franciszek Kajdan – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze