Karta poległego

Nazwisko: KAJDAN
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Łopatka
Data urodzenia: 17 wrzesień 1915 [1]
Miejsce urodzenia: Żabno, pow. Mogilno
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Pelagia Kajdan (z d. Łuczak)
Dzieci: Anna, Ryszard
Ostatni adres: Biernatki
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 56 pp [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # od 25 III 1938 - w 2 kompanii łączności (zasadnicza służba wojskowa)
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Biała Góra
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 548
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Po zakończeniu II wojny światowej został sądownie uznany za zmarłego, przy czym datę śmierci ustalono na 5 września 1939 r. około godz. 24.00, a jako miejsce śmierci wskazano gminę Puczniew.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 297 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii "Poznań" poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 146 - poz. 183 (dalej: Wykaz 2009).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Mariusz Kajdan).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 17 września 1915 (źródło: KPŻP); b) 1915 (źródło: Wykaz 2009);
[2] a) 56 pp (źródło: KPŻP); b) "7 BAON" (źródło: Wykaz 2009);
Ostatnie zmiany: 2022-08-09 01:51:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

upamiętniony na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 8 września 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Franciszek Kajdan jako żołnierz 56 pułku piechoty w Krotoszynie (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze