Karta poległego

Nazwisko: KACZMAREK
Imię #1: Mikołaj
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Bydgoszcz, ul. Budowlana 4/4 [1936/1937]
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: robotnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz [1]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Giżyce
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 294 (dalej: KPŻP).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Giżyce (rękopis), poz. 533 (dalej: UG Iłów).

Księga adresowa miasta Bydgoszczy, rocznik 1936/37, oprac. W. Weber, Bydgoszcz, b.r.w., s. 11, 290 (dalej: KAMB 1936/37).

Kuczma R., W obronie Ojczyzny. Bydgoski Batalion Obrony Narodowej 1939, Bydgoszcz 2000, s. 114 (dalej: Kuczma 2000).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) baon ON "Bydgoszcz" (źródło: Kuczma 2000); b) brak danych (źródło: KPŻP; UG Iłów; KAMB 1936/37);
[2] a) 17 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 18 września 1939 (źródło: Kuczma 2000); c) wrzesień 1939 (źródło: UG Iłów); d) brak danych (źródło: KAMB 1936/37);
Ostatnie zmiany: 2019-07-31 01:02:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze