Karta weterana

Nazwisko: KACZMAREK
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Władysława
Nazwisko rodowe matki: Balcerak
Data urodzenia: 20 luty 1916
Miejsce urodzenia: Stary Radziejów
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: woj. kujawsko-pomorskie (2004)
Narodowość: polska
Wykształcenie: niepełne podstawowe
Zawód: rolnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 59 pp
Funkcja na 1 września 1939: sanitariusz 4 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 59 pp
Funkcja po 1 września 1939: sanitariusz 4 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # od 22 III 1938 - w 59 pułku piechoty w Inowrocławiu (zasadnicza służba wojskowa)
Odznaczenia: brak
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 59 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 16/17 IX - ranny w rej. Witkowic i Brochowa, następnie leczony w Szpitalu Wojennym nr 802; 19 IX - wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 11 kwiecień 2004
Miejsce śmierci: woj. kujawsko-pomorskie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Kazimierz Kaczmarek urodził się 20 lutego 1916 roku w Starym Radziejowie jako syn Jana i Władysławy z Balceraków. Od 22 marca 1938 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową w 59 pułku piechoty w Inowrocławiu. W szeregach tego samego oddziału ze składu 15 Dywizji Piechoty armii "Pomorze" wziął udział w kampanii 1939 roku. Służąc w stopniu strzelca jako sanitariusz 4 kompanii w II batalionie, uczestniczył między innymi w bitwie nad Bzurą. Ranny 16/17 września w rejonie Witkowic i Brochowa w powiecie Sochaczew, trafił do Szpitala Wojennego nr 802. Wzięty 19 września do niewoli niemieckiej, został osadzony jako jeniec wojenny nr 45298 w Stalagu XVII B Gneixendorf w Austrii, w którym przebywał od 10 listopada 1939 do 9 sierpnia 1940 roku. Przeniesiony na status cywilnego robotnika przymusowego, pracował na rzecz III Rzeszy w przemyśle, najpierw od 6 września 1940 do 17 marca 1943 roku w stalowni Henick Karl w Krems w Austrii, a następnie od 22 marca 1943 do 11 września 1944 roku w kopalni węgla Mellin w rejonie Saarbrücken w Zagłębiu Saary (z oddelegowaniem w okresie od 10 do 22 kwietnia 1943 roku do pobliskiej kopalni węgla St. Ingbert). Od 22 maja do 5 czerwca 1944 roku przebywał jako pacjent w szpitalu górniczym. 13 października 1945 roku. powrócił do Polski, gdzie pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. 28 stycznia 1956 roku został przeniesiony do rezerwy. Zmarł 11 kwietnia 2004 roku.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (córka weterana).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2021-03-29 21:54:04 przez bewuko | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Książeczka wojskowa Kazimierza Kaczmarka wydana 27 lutego 1959 r. przez Wojskową Komendę Rejonową Aleksandrów Kujawski (dok. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie z 10 sierpnia 1994 r. ws. osadzenia Kazimierza Kaczmarka w Stalagu XVII B Gneixendorf w Austrii (dok. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie Dolnoaustriackiego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych w St. Pölten z 3 sierpnia 2000 r. ws. zatrudnienia Kazimierza Kaczmarka w okresie II wojny światowej jako cywilnego robotnika przymusowego w stalowni Henick Karl w Krems (dok. ze zb. rodzinnych).Kazimierz Kaczmarek odnotowany jako pacjent szpitala górniczego w trakcie zatrudnienia jako cywilny robotnik przymusowego w okresie II wojny światowej w kopalni w Mellin, Kreis Stolp (dok. ze zb. rodzinnych).Kazimierz Kaczmarek, 1970 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kazimierz Kaczmarek odnotowany jako cywilny robotnik przymusowy zatrudniony w latach 1943-1944 w kopalni węgla Mellin z Zagłębiu Saary (dok. ze zb. rodzinnych).Kazimierz Kaczmarek odnotowany jako cywilny robotnik przymusowy zatrudniony w latach 1943-1944 w kopalni węgla Mellin z Zagłębiu Saary (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen do Polskiego Czerwonego Krzyża z 21 czerwca 1995 r. ws. zatrudnionienia Kazimierza Kaczmarka w latach 1943-1944 jako cywilnego robotnika przymusowego w kopalni węgla Mellin z Zagłębiu Saary (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze