Karta poległego

Nazwisko: KACZMAREK
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 maj 1909 [1]
Miejsce urodzenia: Essen-Borbek (Niemcy)
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Walentyna Kaczmarek
Dzieci:
Ostatni adres: Kościan
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: robotnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

st. uł.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # przed 1939 - w szwadronie ckm 26 pułku ułanów w Baranowiczach (zasadnicza służba wojskowa)
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sieraków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1947 r. Walentyna Kaczmarek, żona Antoniego, wniosła w Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Poznaniu podanie o uznanie męża za zaginionego i przyznanie zaopatrzenia po nim (nr sprawy In. 14/317).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 293 (dalej: KPŻP).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", R. XXV, 1947, nr 91, s. 7 (dalej: M.P.).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Piotr Klimek, mąż wnuczki pochowanego).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 300 (dalej: Abraham 1990).

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988, Aneks nr 7 - s. 62 (Knoll, Matuszewski 1988).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 17 maja 1909 (źródło: M.P.); b) brak danych (źródło: KPŻP; Abraham 1990; Knoll, Matuszewski 1988);
Ostatnie zmiany: 2021-04-30 01:11:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Uł. Antoni Kaczmarek (z lewej) w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 26 pułku ułanów w Baranowiczach, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Uł. Antoni Kaczmarek (stoi w środku) w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 26 pułku ułanów w Baranowiczach, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze