Karta poległego

Nazwisko: KACZKOWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Ekiert
Data urodzenia: 15 listopad 1907 [1]
Miejsce urodzenia: Braddock, Pensylwania (USA)
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: [narzeczona Stanisława Progar (Prugar)]
Dzieci:
Ostatni adres: Konarzyny, pow. Chojnice
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: funkcjonariusz Straży Granicznej
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: zastępca komendanta Komisariatu SG Konarzyny

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny: 167
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Bielsko
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # od 17 VII 1928 - w Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku Jagiellońskim (zasadnicza służba wojskowa, ocena dobra, lokata 52./81.);
# 5 XI 1928 - awansowany na stopień st. strz.;
# 17 V 1929 - awansowany na stopień tyt. plut. pchor.;
# od 18 V 1929 - w 6 pułku strzelców podhalańskich w Stryju (zasadnicza służba wojskowa);
# 20 IX 1929 - przeniesiony do rezerwy;
# 8 VIII - 17 IX 1931 - w stopniu sierż. pchor. rez. piech. na ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy;
# 1 VIII - 10 IX 1932 - w stopniu sierż. pchor. rez. piech. na ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy;
# z dniem 1 I 1933 - promowany na stopień ppor. rez. piech. (lokata 664.);
# 8 X - 3 XI 1934 - na ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 6 pspodh. w Samborze;
# 20 VII - 7 VIII 1936 - na ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 6 pspodh.;
# 31 I - 25 II 1939 - na stanowisku dowódcy plutonu ckm na ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 2 pułku strzelców podhalańskich w Sanoku;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 26 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w wyniku rany głowy (B.Inf.).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Warszawa, ul. Dworska 21, mogiła zbiorowa
Data ekshumacji: 19 grudzień 1939
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Wałbrzyska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr VII-150
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Warszawie (tzw. Cmentarzu Służewieckim "nowym")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: wydane matce przy ekshumacji
Życiorys: Tadeusz Kaczkowski urodził się 15 listopada 1915 roku w Braddock w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej jako syn Stanisława i Heleny. W 1908 roku wraz z rodzicami przyjechał do Polski i zamieszkał w Haczowie koło Brzozowa w Galicji. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Haczowie uczęszczał do gimnazjum w Brzozowie, a następnie do Państwowego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, gdzie w maju 1928 r. złożył egzamin dojrzałości. W latach 1928-1929 odbył zasadniczą służbę wojskową w Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku Jagiellońskim i 6 pułku strzelców podhalańskich w Stryju. Po odbyciu w 1931 i 1932 roku dwóch sześciotygodniowych ćwiczeń wojskowych rezerwy został z dniem 1 stycznia 1933 roku promowany na stopień podporucznika rezerwy piechoty. Od jesieni 1929 roku studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, jednak z powodu braku środków finansowych musiał w połowie roku 1933 zrezygnować z dalszej nauki i powrócić do domu. Przyjęty 11 sierpnia 1936 roku do Straży Granicznej służył w stopniu starszego strażnika granicznego w Placówce SG Zwardoń (Komisariat SG Rajcza, Inspektorat Graniczny Bielsko, Zachodniomałopolski Inspektorat Okręgowy SG), sprawując od 24 listopada 1936 roku funkcję p.o. kierownika tejże placówki. Zgodnie z rozkazem z 20 sierpnia 1937 roku przeniesiono go na własną prośbę na Placówkę SG Pogwizdów (Komisariat SG Cieszyn, Inspektorat Graniczny Bielsko, Zachodniomałopolski Inspektorat Okręgowy SG), a z dniem 19 kwietnia 1938 roku - na Placówkę SG Puńców (w obrębie tego samego komisariatu), gdzie objął stanowisko p.o. dowódcy. Od 1 sierpnia do 11 grudnia 1938 roku przebywał na IX kursie dla dowódców placówek w Centralnej Szkole Straży Granicznej w Rawie Ruskiej. Z dniem 1 listopada 1938 roku został przydzielony na Placówkę SG Tyra (Komisariat SG Ligotka Kameralna, Komenda Obwodu Cieszyn, Śląski Okręg SG), w styczniu 1939 roku - na Placówkę II linii SG Ligotka Kameralna, a 2 marca 1939 roku na Placówkę SG Rzeka (w obrębie tego samego komisariatu). Według rozkazu z 18 marca 1939 roku uzyskał zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego ze Stanisławą Progar (Prugar). 23 kwietnia 1939 roku został przesunięty na obszar Pomorskiego Okręgu SG, obejmując 1 maja 1939 roku funkcję zastępcy komendanta Komisariatu SG Konarzyny. Biorąc udział w kampanii polskiej, poległ 26 wrześnie 1939 roku w Warszawie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Po śmierci zwłoki oficera złożono w mogile zbiorowej 125 osób zlokalizowanej w rowach ochronnych przy ul. Dworskiej 21 w Warszawie. 19 grudnia 1939 r. zostały ekshumowane na cmentarz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Warszawie (tzw. Cmentarz Służewiecki "nowy"), gdzie spoczywają do dziś w wydzielonej kwaterze wojennej. W trakcie prac remontowych obiektu w 2017 r. nazwisko pochowanego zostało błędnie upamiętnione jako "Koczkowski". W 2023 r. korekty zapisu na wniosek Wojewody Mazowieckiego dokonał Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 293 (dalej: KPŻP).

Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Personalne 1918-1939, sygn. AP 7499, Kaczkowski Tadeusz (dalej: WBH - CAW).

Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK (dalej: B.Inf.).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Helena Polańska-Sumera, prawnuczka stryjeczna pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 15 listopada 1907 (źródło: B.Inf.); b) 25 listopada 1907 (źródło: WBH - CAW; archiwum rodzinne - książeczka stanu służby oficerskiej); c) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) ppor. rez. (źródło: WBH - CAW; archiwum rodzinne - książeczka stanu służby oficerskiej); b) ofic. (źródło: B.Inf.); c) szer. (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2024-05-25 00:04:59 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tadeusz Kaczkowski (fot. ze zb. rodzinnych).Informacja o okolicznościach śmierci i pochówku Tadeusza Kaczkowskiego (źródło: Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK).Informacja o okolicznościach śmierci i pochówku Tadeusza Kaczkowskiego (źródło: Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK).Metryka chrztu Tadeusza Kaczkowskiego (dok. ze zb. rodzinnych). Tadeusz Kaczkowski (fot. ze zb. rodzinnych).Świadectwo dojrzałości Tadeusza Kaczkowskiego wystawione 24 maja 1928 r. przez Państwowe Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie (dok. ze zb. rodzinnych).Świadectwo ukończenia przez Tadeusza Kaczkowskiego Baonu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku Jagiellońskim wysatwione 17 maja 1929 r. (źródło: Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe).Książeczka stanu służby oficerskiej Tadeusza Kaczkowskiego wydana 3 listopada 1933 r. przez Powiatową Komendę Uzupełnień w Sanoku (fot. ze zb. rodzinnych). Roczna lista kwalifikacyjna Tadeusza Kaczkowskiego za rok 1938/1939 wystawiona w marcu 1939 r. w 2 pułku strzelców podhalańskich w Sanoku (źródło: Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe).Życiorys własny opracowany przez Tadeusza Kaczkowskiego, 2 marca 1936 r. (fot. ze zb. rodzinnych). Legitymacja strażnika granicznego wydana Tadeuszowi Kaczkowskiemu 10 sierpnia 1936 r. przez kierownika Zachodniomałopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w Krakowie (fok. ze zb. rodzinnych).Tadeusz Kaczkowski upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny w Warszawie (tzw. Cmentarzu Służewieckim "nowym"). Stan z dn. 4 lipca 2023 r. (fot. Helena Polańska-Sumera).

Komentarze