Karta weterana

Nazwisko: JUZWA
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 28 sierpień 1903
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: szef szwadronu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

st. wachm. [1]
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: szef III szwadronu
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: szef III szwadronu
Przebieg służby wojskowej: od 1922 - w stopniu plut. w 14 pułku ułanów; 1928 - w poczcie sztandarowym pułku; 1931 - awans na stopień wachm.;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł.; 19 września - wziął udział w tzw. szarży pod Wólką Węglową, po czym przebił się do Warszawy; jak sam wspominał te wydarzenia: "Po przejechaniu około 200 m szwadron dostał się pod ogień broni maszynowej. Widziałem jak spadali ułani, niektórzy przewracali się z końmi. Mój koń został ranny i po przejechaniu krytycznej linii nie pomagały ani ostrogi, ani bicie płazem szabli. Przewrócił się ze mną. Poleżałem i złapałem konia, spotkałem por. Serwatowskiego, którego dogoniłem, bo zwolnił z powodu rannego jadącego za nim ułana z ranami obu rąk. Opatrzyliśmy go. Tak we trzech dojechaliśmy do Bielan" (cyt. za: Rozdżestwieński 2008, s. 106);
Data śmierci: 15 grudzień 1986
Miejsce śmierci: Kłodzko
Obecne miejsce spoczynku: Kłodzko, ul. Dusznicka, Cmentarz Komunalny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na tablicy nagrobnej
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 95, 101, 102, 106, 112, 123, 125, 130, Aneks 1 - s. 173, Aneks 4 - s. 185 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Księga grobów Ułanów Jazłowieckich, oprac. J. Gromnicki, Z. Szymerski, Warszawa 2005, s. 69 (dalej: Księga grobów...).

Uwagi: Po wojnie działał w Kole Pułkowym 14 p. uł. we Wrocławiu.
Przypisy: [1] a) st. wachm. (źródło: Rozdżestwieński 2008, s. 95, 101, 102, 106, 130, Aneks 1 - s. 173); b) wachm. (źródło: Rozdżestwieński 2008, s. 112, 123, 125, Aneks 4 - s. 185; Księga grobów...);
Ostatnie zmiany: 2014-01-20 00:04:38 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Starszy wachmistrz Kazimierz Juzwa (w środku) przy nagrodzie przechodniej im. Ułanów Jazłowieckich,ufundowanej przez Koło Pułkowe we Wrocławiu.
Żródło:"Ułani Jazłowieccy".Londyn 1988.

Komentarze