Karta weterana

Nazwisko: JUŚCIŃSKI
Imię #1: Czesław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 marzec 1899
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

rtm.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca IV szwadronu 17 p. uł.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi Wojsk Środkowej Litwy.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 30 styczeń 1945
Miejsce śmierci: m. Deetz /Dziedzice w odległości 10 km na północny zachód od Barlinka/
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz w m. Dziedzice /gm. Barlinek/
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 25 III 1899. W WP od XI 1918. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Walczył na froncie litewsko-białoruskim na Wileńszczyźnie. Ukończył wojenny kurs podchorążych kawalerii. Mianowany ppor. sł. st. kaw. 1 VII 1920. Po wojnie służył w 13 p. uł. Awansowany do stopnia por. sł. st. kaw. 1 VII 1922. Z 13 p. uł. przeniesiony ok. 1926 do szwadronu sztabowego MSWoj., skąd zostaje w 1929 przeniesiony do 27 p. uł. Ukończył w CWKaw. W Grudziądzu kurs dla d-ców szwadronu. Awansowany do stopnia rtm sł. st. kaw. 1 I 1936. Następnie w 1936 przeniesiony do 17 p. uł. w Lesznie, gdzie dowodził 4 szwadronem. Podczas wojny obronnej we IX 1939 dowodził 4 szwadronem 17 p. uł. w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 17 p. uł. Uczestnik walk nad Bzurą i w walkach odwrotowych na przedpolach Warszawy w składzie Zbiorowej Brygady Kawalerii dowodzonej przez gen. R. Abrahama. Uczestnik obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy od 28 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu II C w Woldenbergu.
Podczas ewakuacji jeńców z oflagu II C w Woldenbergu 25 I 1945 znalazł się w kolumnie jenieckiej, która 29 I 1945 dotarła do m. Deetz /Dziedzice/. W dniu 30 I 1945 doszło do walki pomiędzy Niemcami a czołówką pancerną Armii Sowieckiej. W wyniku ostrzału artylerii czołgowej jeden z pocisków eksplodował w stodole pełnej jeńców zabijając kilkunastu jeńców wśród poległych był rtm Juściński. Pochowany na miejscowym cmentarzu.
Odznaczony: VM kl. 5 /za kampanię wrześniową 1939/, KW, Krzyżem Zasługi Wojsk Środkowej Litwy.
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932; Rocznik oficerów kawalerii 1930; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; P. Bauer-B. Polak. Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983; R. Abraham. Wspomnienia znad Warty i Bzury. W-wa 1969; P. Bauer. 17 Pułk Ułanów wielkopolskich. Pruszków 1994; J. Olesik. Oflag II C Woldenberg. W-wa 1988
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 489.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-03 17:32:28 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze