Karta weterana

Nazwisko: JURKOWSKI
Imię #1: Marian
Imię #2: Wiktor
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 08 grudzień 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: oficer łączności
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 kwiecień 1964
Miejsce śmierci: w Katowicach
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 110, 115/116, Aneks 1 - s. 152, Aneks 4 - s. 182 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi: Głowacki 1969: " 22 IX 1939r. ranny pod Łomiankami, stracił prawą rękę."

Głowacki 1969, s. 107/110: " Dowódcą 17 pułku artylerii lekkiej został kpt. Antoni Wojciechowski. Przy nim znaleźli się oficerowie dowództwa 17 pułku artylerii: kpt. Arnold Nowak, kpt. Eugeniusz Komorski, kpt. Marian Jurkowski, por. Karol Kowalczuk, ppor. rez. Florian Sujak i ppor. rez. Juliusz Mikułowski-Pomorski."

Głowacki 1969, s. 115/116: " 22 września [...]. Z 17 dywizji piechoty zostali ranni: mjr Stanisław Maydanowicz - dowódca 69 pułku piechoty, walczący w pierwszej linii swych nacierających żołnierzy, kpt. Kazimierz Lichodziejewski, kpt. Lucjan Jankowski, kpt. Arnold Nowak, kpt. Marian Jurkowski, ppor. rez. Aleksander Jerzy Schmidt, ppor. rez. Gwidon Nalegowicz, ppor. rez. Stefan Rządkowski, ppor. rez. Edward Dombek i wielu podoficerów i szeregowców."
Ostatnie zmiany: 2012-06-29 01:33:23 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze