Karta poległego

Nazwisko: JUNIEWICZ
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 luty 1895
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: Wołyńska BK
Jednostka: 12 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Zastępca dowódcy pułku
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl. V (nr 12518), Krzyż Walecznych - po raz 1,2, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Niepodległości, Krzyż Zasługi Wojsk Środkowej Litwy.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 2 II 1895. Od XI 1918 w WP. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Brał udział w wyprawie na Wilno. W stopniu por. dowodził plutonem, potem szwadronem. Po wojnie zweryfikowany w stopniu rtm. z starszeństwem od 1 VI 1919. W latach 1920-1929 służył w 13 p. ułanów w Nowowilejce, gdzie dowodził szwadronem, potem przeniesiony do sztabu 1 DP Leg. w Wilnie. Awansowany do stopnia mjr. sł. st. kaw. 1 I 1932. W latach następnych przeniesiony do 12 p. ułanów w Białokrynicy k./Krzemieńca, gdzie pełnił funkcję I z-cy d-cy 12 p. ułanów.
W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku z-cy d-cy 12 p. ułanów w składzie wołyńskiej Brygady Kawalerii. Walczy z Niemcami pod Mokrą, Cyrusową Wolą 8 IX 1939 potem w walkach odwrotowych. 13 IX 1939 uczestniczy w walkach pod Mińskiem Maz., gdzie 12 p. ułanów zostaje rozproszony. Z częścią żołnierzy i oficerów pułku przebija się do Warszawy. Od 15 IX 1939 d-ca zbiorczego oddziału kawalerii przeznaczonego do ochrony składu amunicyjnego w Palmirach oraz dozorowani linii Wisły na odcinku od W-wy do Modlina.
Poległ w walce z Niemcami 22 IX 1939 pod Łomiankami.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 12518, KW2x, ZKZ, MN, Krzyżem Zasługi Wojsk Środkowej Litwy,
Roczniki oficerskie: 1924,1928,1932;
Rocznik oficerów kawalerii 1930;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1990;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 289.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975,
s. 403 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” dnia 13 IX 1939r.
Rozkaz Pochwalny dla Wołyńskiej Brygady Kawalerii
Dodatek do rozkazu z dnia 13 września dla Wołyńskiej BK
Nadaję order Virtuti Militari odpowiednich stopni niżej wymienionym żołnierzom Wołyńskiej BK:
12 pułk ułanów podolskich:
śp. mjr Juniewicz Józef (poległ Palmiry) - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2011-12-05 16:06:11 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze