Karta poległego

Nazwisko: JÓŹWIAK
Imię #1: Leon
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 17 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Górki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Granica, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 288.

Czesław Knoll, Olgierd Matuszewski, Wielkopolska Brygada Kawalerii. Poznań 1988r., s. 59 (Aneks 7, Lista wiadomych poległych żołnierzy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w latach 1939 - 1945. 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego.)

Roman Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury. Warszawa 1969, s. 365, poz.18.
Uwagi: P. Bauer, B. Polak, Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983 na s. 295 zamieszczają wypis z notatki szefa 2 szwadronu, st. wachm. Jana Goliwąsa:
"Dnia 10.9.1939 r. Akcja pod Walewicami. Natarcie pułku, szwadron w pierwszym rzucie pod dowództwem por. Lossowa. Przybył 1 pluton marszówki pod dowództwem por. Sczanieckiego, stan 21 koni, ułanów 18. Zabity por. Sczaniecki, ranni ppor. Stryja (ciężko w nogę), st. uł. pchor. Zalewski w twarz, kpr. Jóżwiak - prawa pierś (zmarł w szpitalu w Kutnie), st. uł. Kubot w pierś, prawą, uł. Karpiński - głowa, uł. Singer - obie nogi, uł. Petrow w prawą rękę...."
Ostatnie zmiany: 2012-02-19 12:31:25 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze