Karta poległego

Nazwisko: JERZAK
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 55 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Balków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Cmentarz w miejscowości Góra Św. Małgorzaty
Data ekshumacji: 27 czerwiec 1952
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Mogiła nr 515
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Zbiorcza imienna tablica pamiątkowa w obrebie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 284 (dalej: KPŻP).

„Wykaz żołnierzy WP poległych w 1939r./12/ w Bitwie nad Bzurą – pochowanych na kwaterach cmentarza w miejscowości Góra Św. Małgorzaty a 27 czerwca 1952r. ekshumowanych na kwatery wojenne cmentarza w miejscowości Łęczyca.”(otrzymany z Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty), s. 2 (dalej: UG Góra Św. Małgorzaty).

Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita,
[w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 146 - poz. 177 (dalej: Wykaz 2009).

www.straty.pl, http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie [dostęp: 07. 05. 2011.].

Uwagi: 1) Nazwisko w formie: JERZAK (KZPŻ i UG Góra Św. Małgorzaty) lub JERZYK (Wykaz 2009); 2) Lokalizacja grobu: mogiła nr 515 (Wykaz 2009), mogiła nr 514 (tablica zbiorcza) lub kwatera 24, poz. 603 (UG Góra Św. Małgorzaty);
Ostatnie zmiany: 2011-11-10 01:41:00 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Józef Jerzak – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze