Karta poległego

Nazwisko: JEŁOWICKI [1]
Imię #1: Jerzy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wacław (1844 - 17 II 1933)
Imię matki: Maria (1866 - 2 VII 1946)
Nazwisko rodowe matki: Mogilnicka
Data urodzenia: 11 sierpień 1899 [2]
Miejsce urodzenia: Rożniatówka, pow. Jampol
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: inż. rolnik, artysta malarz
Wyznanie:
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Warszawa-Miasto III
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wołyńska BK
Jednostka: 21 p. uł. [3]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu w 3 szwadronie
Przydział po 1 września 1939: 21 p. uł. w Zgrupowaniu kawalerii mjr. J. Juniewicza ze składu armii "Warszawa" (odcinek "Warszawa-Wschód", pododcinek "Południowo-Wschodni", Dozorowanie Wisły) (po 15 IX)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II plutonu w 3 szwadronie
Przebieg służby wojskowej: # 1 VII 1925 - po przeszkoleniu wojskowym na kursie podchorążych rezerwy kawalerii promowany na stopień ppor. rez. kaw. z przydziałem mobilizacyjnym do 21 pułku ułanów w Równem; ewidencyjnie podlegał PKU Warszawa M. III;
# 1939 - zmobilizowany do 21 p. uł.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Srebrny Krzyż nr 14393)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 3 szwadronem 21 p. uł.
Data śmierci: 22 wrzesień 1939 [4]
Miejsce śmierci: Łomianki [5]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Imienna tabliczka epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie (nazwisko w formie: "JEŁOWIECKI");
2) Imienna tabliczka epitafijna na grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Olsztynie;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Jerzy Jełowicki urodził się 11 sierpnia 1899 roku w Rożniatówce w powiecie Jampol na Podolu jako syn Wacława Bożeńca-Jełowickiego i Marii z Mogilnickich. Ukończył gimnazjum, studia agrotechniczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom inżyniera rolnika, a następnie studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Malował głównie obrazy rodzajowe, historyczne. Od roku 1935 wystawiał swe prace jako członek Grupy Szkoły Warszawskiej. Odbył przeszkolenie wojskowe na kursie podchorążych rezerwy kawalerii. 1 lipca 1925 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika rezerwy kawalerii z przydziałem mobilizacyjnym do 21 pułku ułanów w Równem. Ewidencyjnie podlegał Powiatowej Komendzie Uzupełnień Warszawa-Miasto III. W kampanii 1939 roku wziął udział na stanowisku dowódcy II plutonu w 3 szwadronie 21 p. uł. ze składu Wołyńskiej Brygady Kawalerii przydzielonej do armii "Łódź". Uczestniczył m.in. w walkach pod Wolą Cyrusową, następnie w bojach odwrotowych w kierunku Warszawy, natarciu na Mińsk Mazowiecki (13 września). Po dotarciu do stolicy (15 września) został wraz z podległym plutonem przydzielony do kombinowanej grupy kawalerii mjr. Józefa Juniewicza z miejscem postoju w Palmirach, której zadaniem było dozorowania linii Wisły na odcinku Warszawa-Modlin. Poległ 22 września 1939 roku w walkach pod Łomiankami.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 284 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 250, 335 (dalej: Głowacki 1985).

Jerzy Bożeniec-Jełowicki h. wł., [w:] M. J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.157362 [dostęp: 2 listopada 2015] (dalej: Sejm-Wielki.pl).

Jełowicki Jerzy - , ppor. rez. kaw. inż., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=564 [dostęp: 15 listopada 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) JEŁOWICKI (źródło: KPŻP; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) BOŻENIEC-JEŁOWICKI (źródło: Sejm-Wielki.pl);
[2] a) 11 sierpnia 1899 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985); b) 11 lipca 1899 (źródło: Sejm-Wielki.pl); c) 30 kwietnia 1899 (źródło: Stankiewicze.com);
[3] a) 21 p. uł. (źródło: Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) Woł. BK (źródło: KPŻP);
[4] a) 22 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) 27 września 1939 (źródło: Sejm-Wielki.pl);
[5] a) Łomianki / pod Łomiankami (źródło: KPŻP / Stankiewicze.com; Głowacki 1985); b) Warszawa, Wola (źródło: Sejm-Wielki.pl);
Ostatnie zmiany: 2015-11-02 17:23:24 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Jerzy Jełowicki upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Olsztynie. Stan z dn. 01. 11. 2015 r. (fot. Panther1920).Ppor. Jerzy Jełowicki upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie. Stan z dn. 10. 09. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze