Karta weterana

Nazwisko: JĘDRKOWIAK
Imię #1: Tomasz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 październik 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 3 XI 1938 - wcielony w stopniu strz. do 8 kompanii 55 pułku piechoty w Rawiczu;
# 27 I 1939 - przeniesiony na stanowisko pisarza w Składnicy Materiału Intendenckiego nr 7 w Poznaniu przy Dowództwie Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu;
# od 2 II 1939 - jako elew w Szkole Podoficerskiej Służby Intendentury w Warszawie;
# 29 IV 1939 - przeniesiony na stanowisko pisarza w kancelarii Składnicy Materiału Intendenckiego nr 7 w Poznaniu przy Dowództwie Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu;
# 3 V 1939 - awansowany na stopień st. szer.;
# 15 VIII 1939 - awansowany na stopień kpr.;
# od 24 VIII 1939 - na stanowisku dowódcy sekcji pisarskiej z miejscem postoju w Łodzi;
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: po 1 IX - w odwrocie w kierunku Brześcia; po 17 IX - po uderzeniu armii radzieckiej w odwrocie w kierunku Warszawy; przed 28 IX - ranny w obronie Warszawy odłamkiem bomby w głowę i podudzie; 28 IX - po kapitulacji wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 19 marzec 1981
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Rafał Grzęda).
Uwagi: Po kapitulacji Warszawy został wzięty do niewoli niemieckiej, a następnie osadzony w obozie jenieckim w Briesen. 1 listopada 1949 r. otrzymał przeniesienie do rezerwy.
Ostatnie zmiany: 2021-07-19 23:30:04 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpr. Tomasz Jędrkowiak, sierpień 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Książeczka wojskowa kpr. Tomasza Jędrkowiaka, s. 2-3 (dok. ze zb. rodzinnych).Książeczka wojskowa kpr. Tomasza Jędrkowiaka, s. 6-7 (dok. ze zb. rodzinnych).Książeczka wojskowa kpr. Tomasza Jędrkowiaka, s. 8-9 (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze