Karta poległego

Nazwisko: JĘDRKOWIAK [1]
Imię #1: Ignacy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Jarus
Data urodzenia: 26 lipiec 1894 [2]
Miejsce urodzenia: Nepomucenów, pow. Koźmin
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Anna Janowska
Dzieci: Halina Jędrkowiak (po mężu Robakowska), troje NN
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Straż Graniczna
Stopień:

st. strz. [3]
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Straż Graniczna
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1915-1919 - w stopniu starszego szeregowego w armii niemieckiej; ranny w czasie działań wojennych Berlinie, gdzie następnie przebywał w szpitalu wojskowym;
# III 1920 - XI 1921 - jako ochotnik w Wojsku Polskim, przydzielony do żandarmerii w Lesznie;
# 1929 - na czterotygodniowych ćwiczeniach w 7 Dywizjonie Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Witkowice [4]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran odniesionych podczas bombardowania w lasach pod Iłowem (muzeumsg.pl).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Kamion Mały, mogiła zbiorowa
Data ekshumacji: 18 grudzień 1951
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd III, grób nr 13
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: książeczka wojskowa
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ignacy Jędrkowiak urodził się 26 lipca 1894 roku w Nepomucenowie w powiecie Koźmin jako syn Macieja i Marii z domu Jarus (oboje pochodzenia robotniczego). W 1908 roku ukończył szkołę podstawową w Kromolicach, po czym pracował na roli u krewnych, a w latach 1912-1914 w kopalni w Westfalii. W latach 1915-1919 w stopniu starszego szeregowego służył w armii niemieckiej. W trakcie działań wojennych został ranny i przebywał w szpitalu wojskowym w Berlinie. Powróciwszy w 1920 roku do rodziców do Polski, wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego. Od marca 1920 do listopada 1921 roku służył w żandarmerii w Lesznie. W roku 1921 wstąpił do Straży Celnej. Odbył kurs w Szkole Straży Celnej w Wieleniu, a następnie pełnił służbę na placówce Kowale (komisariat Gowidlino), od czerwca 1922 roku - na placówce Jeziora (komisariat Jutrosin), a w roku 1931 został przeniesiony do komisariatu Rawicz, skąd nadzorował granicę w rejonie Masłowa. W międzyczasie w 1929 roku odbył czterotygodniowe ćwiczenia wojskowe w 7 Dywizjonie Żandarmerii w Poznaniu. Po wybuchu wojny został lekko ranny przy wysadzaniu mostu na Masłówce w Masłowie. Wcielony do wojska, walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. Ranny podczas bombardowania w lasach pod Iłowem, zmarł 18 września 1939 roku. Pozostawił żonę Annę i czworo dzieci.
Wspomnienia / relacje: Przez przełożonych oceniany był jako "dobry strażnik - sprytny w wykrywaniu przestępstw, godny zaufania, okazujący duże zamiłowanie do służby granicznej" (muzeumsg.pl).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Ciało zmarłego znalazł wójt Józef Jamka, identyfikując je na podstawie zachowanej książeczki wojskowej z fotografią. Informację o śmierci bliskiego przekazał rodzinie w 1941 roku Niemiecki Czerwony Krzyż.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 287 (dalej: KPŻP).

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Wykaz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. i pochowanych na Cm. Kom. na Powązkach: Kwatera B 10 (maszynopis), poz. 203 (dalej: ZCK Warszawa).

Hamielec J. M., Ignacy Jędrkowiak, [w:] Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa, http://www.muzeumsg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=378&Itemid=176 [dostęp: 2 VI 2016] (dalej: muzeumsg.pl).

Uwagi: # ZCK Warszawa – pierwotne miejsce spoczynku w formie zniekształconej: "Kanion Mały";
Przypisy: [1] a) JĘDRKOWIAK (źródło: muzeumsg.pl); b) błędnie: "JĘDRZYKOWIAK" (źródło: KPŻP; ZCK Warszawa);
[2] a) 26 lipca 1894 (źródło: muzeumsg.pl); b) brak danych (źródło: KPŻP; ZCK Warszawa);
[3] a) st. strz. (źródło: KPŻP; ZCK Warszawa); b) plut. (źródło: muzeumsg.pl);
[4] a) Witkowice (źródło: KPŻP); b) "Bi[e]niew – Młodzieszyn, pow. Sochaczew" (źródło: muzeumsg.pl); c) brak danych (źródło: ZCK Warszawa);
Ostatnie zmiany: 2016-06-02 22:20:18 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze