Karta poległego

Nazwisko: JĘCZKOWSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 7 marzec 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki: oficer łączności 2 dywizjonu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 07 III 1905. W latach 1925-1926 ukończył kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w Dywizjonie Szkolnym Artylerii DOK VII. Po odbytych ćwiczeniach aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. art. 1 I 1930 z przydziałem mobilizacyjnym do 1 pal we Wilnie. Ewidencyjnie podlegał PKU Poznań M.
Zmobilizowane w VIII 1939 do WP i przydzielony do 17 pal w Gnieźnie. Podczas kampanii wrześniowej 1939 uczestniczy w walkach z Niemcami na szlaku bojowym 17 pal w składzie armii „Poznań”. Uczestnik walk nad Bzurą. Pełnił w tym czasie funkcję oficera łączności w II dywizjonie 17 pal. Poległ 22 IX 1939 pod Łomiankami podczas przebijania się do Warszawy. Pochowany na cmentarzu w Łomiankach.
Rocznik oficerski rezerw 1934;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty. Lublin 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 286.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 250 (dalej: Głowacki).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 2 - s. 166 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: 1) Głowacki 1969: ppor. rez.;
Ostatnie zmiany: 2012-05-26 06:56:10 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze