Karta weterana

Nazwisko: JAWORSKI
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Czyżewska
Data urodzenia: 5 styczeń 1899
Miejsce urodzenia: Chojeniec, pow. Chełm
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Kielce
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 4 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 4 pp Leg. w składzie armii "Warszawa" (obrona Modlina)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 2 kompanii w I batalionie
Przebieg służby wojskowej: # od 1 I 1918 - w Polskiej Organizacji Wojskowej;
# od 11 XI 1918 - jako ochotnik w Wojsku Polskim;
# 11 XI 1918 - w 11 kompanii 29 pułku Strzelców Kaniowskich w akcji rozbrojenia żołnierzy niemieckich w Turku;
# od 19 I 1919 - w szeregach 11 kompanii 29 pp na wojnie polsko-ukraińskiej;
# 24 II 1919 - ranny w bitwie pod Hołobami i odesłany do szpitala w Lublinie, a następnie do Czerwonego Krzyża w Warszawie;
# 1-16 V 1919 - na urlopie zdrowotnym;
# 16 V - 12 VI 1919 - w kadrze batalionu zapasowego 29 pp;
# 12 VI 1919 - 1 III 1921 - na stanowisku dowódcy plutonu 11 kompanii 29 pp na wojnie polsko-bolszewickiej;
# 28 VI 1920 - awansowany na stopień sierż.;
# 12 XII 1921 - mianowany podoficerem zawodowym;
# 20 VII 1923 - awansowany na stopień st. sierż. sł. st. piech.;
# 1929-1932 - w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy;
# z dniem 15 VIII 1932 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem do 4 pułku piechoty Legionów w Kielcach;
# z dniem 1 I 1935 - awansowany na stopień por. sł. st. piech.;
Odznaczenia: m.in. Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, nr 559, za bitwę pod Jaznem z 18 VI 1920 r.), Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi (brązowy), Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 4 pp Leg., m.in. w walkach na zachodnim przedpolu Warszawy i obronie Modlina; 12/13 IX - ranny; po kapitulacji - wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 1942
Miejsce śmierci: Radom
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. I.482.64-5470, VM.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 176, 353, indeks nazwisk - s. 422.

Jaworski Henryk - , por. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=564 [dostęp: 5 III 2012].

Uwagi: W latach 1906-1912 odbywał edukację domową w zakresie siedmioklasowej szkoły powszechnej. Następnie do 1914 r. pracował jako praktykant ślusarski w Kaliszu. W trakcie I wojny światowej mieszkał u rodziców w Turku.

Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w obozie jenieckim w Działdowie, skąd zgodnie z umową kapitulacyjną został zwolniony jesienią 1939 r. Powróciwszy do Kielc, podjął działalność konspiracyjną w szeregach Związku Walki Zbrojnej, pełniąc w 1940 r. funkcję szefa Oddziału III, a następnie od czerwca 1941 do początku 1942 r. - szefa Związku Odwetu Komendy Okręgu ZWZ Kielce-Radom. W konspiracji uzyskał awans na stopień kapitana. Aresztowany przez funkcjonariuszy Gestapo na początku 1942 r., został zamordowany w Radomiu wiosną tego samego roku.
Ostatnie zmiany: 2023-06-11 01:28:30 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Henryk Jaworski jako podporucznik 4 pułku piechoty Legionów w Kielcach (źródło: Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. I.482.64-5470, VM, s. 1).

Komentarze