Karta weterana

Nazwisko: JAWORSKI
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 05 styczeń 1899
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 4 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 kompani
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1942
Miejsce śmierci: w Radomiu
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 5 I 1899. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1919-1920. Po wojnie służy w WP jako podoficer zawodowy. W latach 1929-1932 w Szkole Podchorążych Piechoty dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy. Awansowany do stopnia ppor. sł. st. piechoty 15 VIII 1932, a do stopnia por. sł. st. 1 I 1935. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939r. w szeregach 4 pp. Leg. z Kielc. W stopniu por. sł. st. piech. d-ca 2 kompanii I baonu 4 pp Leg. W czasie walk z wrogiem na przedpolach Warszawy zostaje ranny. Szlak bojowy zakończył w Modlinie. Wzięty do niewoli niemieckiej, przebywał w obozie jenieckim w Działdowie, skąd zgodnie z umową kapitulacyjną został zwolniony jesienią 1939r. Po zwolnieniu z niewoli powraca do Kielc, gdzie podejmuje działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ. W 1940 r. szef Oddziału III K.O potem od VI.1941r. do początku 1942r. szef Związku Odwetu K.O. ZWZ Radom-Kielce. Aresztowany przez funkcj. Gestapo na początku 1942r. Zamordowany przez gestapowców w Radomiu, wiosną 1942r. W konspiracji ZWZ/AK awansowany do stopnia kpt. sł. st. piechoty.
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik Oficerski 1939. Kraków 2006;
W Borzobohaty. Jodła. W-wa 1988.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 175/176 i 353 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki, s. 175/176: "Odnieśli rany: - 4 pp Leg.: por. Henryk Jaworski - dowódca 2 kompanii ( w 1942r. rozstrzelany przez Niemców) i chor. Zbigniew Jawor - dowódca plutonu 3 kompanii ckm."
Ostatnie zmiany: 2012-03-05 09:09:19 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze