Karta poległego

Nazwisko: JASIŃSKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 11 lipiec 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [1]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca batalionu marszowego (Głowacki 1969, s. 146, 177)
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (Głowacki 1969, s. 177)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 październik 1939 [2]
Miejsce śmierci: Łódź
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: "ranny koło Juliopola, obie nogi przestrzelone, zmarł z ran w szpitalu w Łodzi" (Głowacki 1969, s. 146)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1) [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Zbiorowa tablica epitafijna mogiły zbiorowej (dawniej kwatery wojskowej) poległych i zmarłych od ran żołnierzy września 1939 r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź - Doły;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 279 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 96, 146, 177 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) ppor. (źródło: KPŻP); b) por. rez. / por. rez. mgr (źródło: Głowacki 1969, s. 96, 146, 177);
[2] a) 11.10.1939 r. (źródło: KPŻP); b) 11 listopada 1939 r. (źródło: Głowacki 1969, s. 146);
[3] 24-KW Łódź, Doły, ul. Strykowska (źródło: KPŻP)
Ostatnie zmiany: 2012-03-04 23:32:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jedna ze zbiorowych tablic epitafijnych mogiły zbiorowej(I) poległych i zmarłych od ran żołnierzy września 1939r., Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź, ul. Wojska Polskiego 149. Wśród upamiętnionych – Jan Jasiński. (fot. Zbigniew Adamas, 06.05.2011r.)

Komentarze

Biogram poległego był utworzony w maju 2011r. i wtedy jeszcze nie było wprowadzonych do bazy portalu "łódzkich cmentarzy". Stąd wpis miejsca spoczynku: "Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego, Łódź". Obecna formuła "Przypisy" uniemożliwia dokonania korekty zgodnie z trafną uwagą - przypisem Kol. BłażejK. Proszę Twórców Portalu o dokonanie wymienionej korekty - wtedy poległy znajdzie się w sposób poprawny w spisie spoczywających w "Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1)". Być może są jeszcze biogramy innych poległych dodane przed utworzeniem bazy łódzkich cmentarzy(kwater, mogił) ale ze względu na upływ czasu jeszcze się nie doszukałem. W przypadku zauważenia takowych proszę także o uwzględnienie. Sam też będę na nie uważał. Pozdrawiam.

dodany przez: Saluda, 2012-03-04