Karta weterana

Nazwisko: JANOCHA
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Michał
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Woźniak
Data urodzenia: 10 wrzesień 1895
Miejsce urodzenia: w Turaszówce /pow. Krosno/
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Aniela Małańczakówna
Dzieci: syn Władysław /ur. 1926/, żołnierz AK, zamordowany w Warszawie przez Niemców 2 VIII 1944.
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Łączność
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: oficer sztabu w dowództwie łączności Armii „Poznań”
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: kwiecień 1940
Miejsce śmierci: w Lesie Katyńskim
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 10 IX 1895 w Turaszówce pow. Krosno, syn Wojciecha i Józefy z Woźniaków. Uczęszczał do gimnazjum w Jaśle, gdzie do 1914 ukończył 5 klas. Od 1914 czynny w Związku Strzeleckim na terenie Krosna. W VIII 1914 z krośnieńską drużyną ZS wyjechał do Krakowa i tam wstępuje do Legionów Polskich. W 1915 zwolniony z LP z powodu choroby. W VI 1915 wcielony do służby w armii austriackiej. Po przeszkoleniu w pułku telegraficznym w St. Bölten przydzielony do kompanii telegraficznej. Walczył na froncie rosyjskim, rumuńskim potem włoskim, gdzie dostał się w XI 1918 do niewoli włoskiej i przebywał w niej od 3 XI 1918 do 19 XII 1918. Następnie w stopniu sierż. służy w Armii Polskiej we Włoszech. 20 II 1919 przeniesiony do oddziału telegraficznego sztabu gen. J. Hallera, potem do 3 kompanii telegraficznej. W IV 1919 z Armią gen. J. Hallera powraca do kraju. Awansowany 10 VI 1919 do stopnia chor. sł. st. łącz. Po włączeniu we IX 1919 Armii gen. J. Hallera do WP służy w Wojsku Polskim. W szeregach 3 kompanii telegraficznej brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Uczestniczył w ofensywie wojsk polskich na Kijów, a w VIII 1920 uczestniczy w obronie Zamościa. Za męstwo okazane na polu walki odznaczony VM kl. 5. Od VI 1921 służył w manewrowej kompanii telegraficznej. W 1921 ukończył 6 klasę gimnazjum. Od I 1922 do X 1922 przebywał na kursie dokształcającym w Obozie Wyszkolenia Wojsk Łączności w Zegrzu. Od X 1922 służy w 2 pułku łączności w Jarosławiu, gdzie pełni różne funkcje. Mianowany ppor. sł. st. łącz. z starszeństwem od 1 VII 1925. Pełnił w 2 p. łącz. m. in. funkcję d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 VII 1927. W 1930 przeniesiony do 4 batalionu telegraficznego w Przemyślu na stanowisko d-cy kompanii telegraficznej. Z dniem 15 IX 1931 przeniesiony do Szefostwa Inżynierii DOK III w Grodnie, a następnie z dniem 31 VII 1933 obejmuje funkcję kierownika referatu łączności w sztabie DOK III. Był aktywny w pracach społecznych. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. łącz. 1 I 1935. W okresie 1935-1939 służył jako oficer administracji wojskowej w Kierownictwie Zaopatrzenia Wojsk Łączności w Warszawie, gdzie pełnił funkcje referenta w referacie odbioru i nadzoru technicznego. Od lata 1939 był oficerem sztabu łączności w dowództwie Armii „Poznań”. Podczas kampanii wrześniowej 1939 przebywał w Warszawie i 6 IX 1939 został ewakuowany z Kierownictwem Zaopatrzenia Łączności przez Lublin, Chełm, Tarnopol w rejon Kopyczyńca, gdzie w pobliżu granicy z Rumunią dostał się po 17 IX 1939 do niewoli sowieckiej. Więziony w obozie NKWD w Kozielsku. Zamordowany przez funkcj. NKWD w IV 1940 w Lesie Katyńskim.
Pośmiertnie mianowany postanowieniem Prezydenta RP z 5 X 2007 majorem WP.
Żonaty z Anielą Małańczakówną, miał syna Władysława /ur. 1926/,żołnierza AK, zamordowanego w Warszawie przez Niemców 2 VIII 1944.
Odznaczony: VM kl. 5, SKZ, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.
Roczniki oficerskie 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
Cz. Nowak. Biogram S. M. Janoch /w:/MSBUDN, t. 2. Kraków 1998;
Katyń. Księga Cmentarna. W-wa 2000.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-15 12:51:11 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze