Karta poległego

Nazwisko: JANICKI
Imię #1: Szczepan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 grudzień 1898 [1]
Miejsce urodzenia: Doruchów
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Mariola zd. Sugajska
Dzieci: Urszula (ur. 1927), Ludmiła (ur. 1928), Zdzisław (ur. 1929), Bożena (ur. 1934)
Ostatni adres: Pleszew, ul. Garncarska 12
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

sierż.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: podoficer gospodarczy 9 kompanii III batalionu
Przydział po 1 września 1939: 70 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Buraków [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął podczas próby przebicia się do Warszawy. Według relacji ks. M. Jankowskiego, kapelana 70 pułku piechoty: "Po przejściu Bzury w dniu 17 września i Puszczy Kampinoskiej, zbieraliśmy się z resztkami Pułku w lasach w Palmirach (około 25 km od Warszawy). Leżeliśmy tam dwa całe dni, ostrzeliwani przez artylerię nieprzyjacielską i lotnictwo. Starsi opowiadali swoje wrażenia z dawnej wojny i, pamiętam to dobrze, mąż Pani mówił o tym, że przeżywa już trzecią wojnę. Jeszcze 21 września pokazywał mi fotografię swojej rodziny - więc Państwa z dziećmi. Mąż Pani podobał mi się swoim zachowaniem mężnym i starał się uspokajająco wpływać na innych żołnierzy. Krótko przed tym - bo dwa dni - dałem żołnierzom, którzy ze mną byli, rozgrzeszenie i błogosławieństwo, więc byliśmy spokojni, ufni w Boga. W nocy z 21 na 22 o godzinie ½ 3 wyruszyliśmy do Warszawy. Chcieliśmy się przedrzeć, nie wiedząc jakie siły nieprzyjaciela spotkamy. Uszliśmy kilka kilometrów i około 5-tej rano 22 września weszliśmy na karabiny maszynowe niemieckie. Pędziliśmy na nich gromadą jeszcze około 3 km, a ponieważ opór przeciwnika był coraz większy, dużo karabinów maszynowych, więc tej linii już nie przeszliśmy. Wielu poległo, inni ranni, a inni zostali zabrani jako jeńcy do niewoli. Ja uniknąłem rany, więc zaraz zaopatrywałem rannych. Chodziłem na pobojowisku i między innymi znalazłem też, niestety już nieżyjącego, sierż. Janickiego. Dałem mu jeszcze oleje św. i absolucję generalną. Poznałem go zaraz, miał zresztą portfel z papierami i tą samą fotografię, którą mi pokazywał poprzedniego dnia. Było to w lesie w Burakowie (koło Dąbrowy-Leśnej - około 13 km od Warszawy)".
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu: mogiła zbiorowa
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Krzyż betonowy z metalową tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kiełpinie (stopień: strzelec);

2) Krzyż betonowy z metalową tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Juliopolu;

Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Urodził się 10 grudnia 1898 w Doruchowie pod Kępnem, tam też uczęszczał do szkoły. W grudniu 1916 roku został powołany do wojska niemieckiego, służąc w 174 pułku piechoty we Forbach pod Strasburgiem. Po okresie rekruckim w marcu 1917 roku został zwolniony ze służby i powrócił w strony rodzinne, gdzie pracował jako pomocnik pocztowy w Doruchowie. Brał tam udział w rozbrajaniu żandarmerii niemieckiej podczas powstania wielkopolskiego. Następnie został wcielony do kompanii ostrzeszowsko-grabowskiej, która weszła w skład 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Walczył z Niemcami na froncie południowej Wielkopolski, m. in. pod Kępnem i Kobylą Górą. Od stycznia 1920 roku brał udział w wojnie polsko–bolszewickiej, walcząc na Królewszczyźnie, pod Lidą, Modlinem oraz nad Niemnem. Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku jako podoficer pleszewskiego 70 pułku piechoty. Mieszkał w Pleszewie, przy ul. Garncarskiej 12. Z żoną Mariolą zd. Sugajską miał czworo dzieci: Urszulę (ur. 1927), Ludmiłę (ur. 1928), Zdzisława (ur. 1929) i Bożenę (ur. 1934). W roku 1930 wykazany był jako sierżant i pełnił funkcję podoficera gospodarczego 9 kompanii. Podczas kampanii wrześniowej przebył szlak bojowy w szeregach macierzystego 70 pp, biorąc m.in. udział w bitwie nad Bzurą. Poległ 22 września przy próbie przebicia się do Warszawy. Równie tragiczne były losy rodziny sierż. Sz. Janickiego, którą wraz z innymi rodzinami kadry zawodowej 70 pp w dniu 1 września 1939 roku ewakuowano transportem kolejowym na wschód. 9 września podczas niemieckiego nalotu na stację Komarno-Buczały pod Lwowem, zginęły od broni pokładowej jego 12-letnia córka Urszula oraz 3-letnia bratanica Alicja Sugajska trzymana wówczas na rękach przez jego żonę. Sama Mariola Janicka od tej samej kuli została ranna.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Od wybuchu wojny losy sierż. Szczepana Janickiego nie były znane rodzinie. Dopiero w lutym 1940 roku żona zaginionego otrzymała list z informacją o jego śmierci i załączonym aktem zgonu wysłany ze Szpitala Okręgowego w Warszawie przez księdza Mariana Jankowskiego, byłego kapelana 70 pułku piechoty.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 272 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne:
1) List ks. Mariana Jankowskiego, kapelana 70 pułku piechoty, do żony Szczepana Janickiego, z dn. 9 lutego 1940 r. (maszynopis).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 2 - s. 165, Aneks 3 - s. 174 (dalej: Głowacki 1969).

Szymański A., Z dziejów 70 pułku piechoty, Pleszew 1990, Aneks IV - s. 42, Aneks V - s. 43 (dalej: Szymański 1990).

Kaczmarek M., Nieznane losy poległych żołnierzy pleszewskiego 70 pułku piechoty, Pleszew 2008, s. 14-15, 28 (dalej: Kaczmarek 2008).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 10 grudnia 1898 (źródło: Kaczmarek 2008); b) brak danych (źródło: KPŻP; Głowacki 1969);
[2] a) 22 września 1939 (źródło: archiwum rodzinne - 1; Kaczmarek 2008); b) 18 września 1939 (źródło: KPŻP); c) wrzesień 1939 (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 165; Szymański 1990, Aneks IV - s. 42);
[3] a) Buraków (źródło: archiwum rodzinne - 1); b) Łomianki (źródło: Kaczmarek 2008, s. 28); c) Młodzieszyn (źródło: KPŻP);
[4] a) Kiełpin, kwatera wojenna (źródło: Kaczmarek 2008); b) Juliopol, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); c) cmentarz w Młodzieszynie (źródło: Głowacki 1969, Aneks 3 - s. 174; Szymański 1990, Aneks V - s. 43);
Ostatnie zmiany: 2012-04-21 19:59:49 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Szczepan Janicki upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 18. 12. 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).Szczepan Janicki upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kiełpinie. Stan z dn. 10. 09. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Szczepan Janicki (z prawej) podczas służby w wojsku niemieckim w okresie I wojny światowej (fot. ze zb. rodzinnych).Szczepan Janicki (w środku) w 1923 r. podczas służby w 70 pułku piechoty (fot. ze zb. rodzinnych).Szczepan Janicki (1898-1939) (fot. ze zb. rodzinnych).List ks. Mariana Jankowskiego do żony Szczepana Janickiego z informacją o jego śmierci wysłany dn. 9 lutego 1940 r., s. 1 (dok. ze zb. rodzinnych).List ks. Mariana Jankowskiego do żony Szczepana Janickiego z informacją o jego śmierci wysłany dn. 9 lutego 1940 r., s. 2 (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze