Karta weterana

Nazwisko: JANICKI
Imię #1: Aleksander
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 30 wrzesień 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Wojska saperskie
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: oficer w dowództwie saperów Armii „Poznań”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 30 IX 1898. Ukończył szkołę średnią, potem wyższe studia politechniczne. Z zawodu inżynier. W latach 1919-1920 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Awansowany do stopnia ppor. rez. sap. kolejowych z starszeństwem od 1 IX 1920 z przydziałem mobilizacyjnym do 2 batalionu Mostów Kolejowych. Ewidencyjnie podlegał PKU Grudziądz. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych awansowany do stopnia por. rez. sap. z starszeństwem, od 19 III 1939. W VIII 11939 zmobilizowany do WP. W kampanii wrześniowej 1939 oficer w dowództwie saperów Armii „Poznań”. Brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym Armii „Poznań”.
Dalsze losy n/n.
Rocznik oficerski 1924;
Rocznik oficerski rezerw 1934;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935—1939. Kraków 2003.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-15 05:46:44 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze