Karta weterana

Nazwisko: JANIAK
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Bernard
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 20 maj 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Łączność
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: oficer łączności w sztabie Armii „Poznań”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 20 V 1897. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu kpt. łączności z starszeństwem od 1 VI 1919 i przeniesiony do rezerwy z przydziałem do Oficerskiej Kadry OK. VII w Poznaniu – Korpus Oficerów Łączności. Ewidencyjnie podlegał PKU Poznań M. Mieszkał w Poznaniu. Zmobilizowany w VIII 1939 do WP. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział jako oficer łączności w sztabie Armii „Poznań”. Uczestnik z walk Niemcami.
Jego dalsze losy n/n.
Rocznik oficerski 1924, 1928;
Rocznik oficerski rezerw 1939;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-15 07:54:15 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze