Karta weterana

Nazwisko: JABŁOŃSKI
Imię #1: Witold
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 październik 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: sztab Armii "Łódź"
Funkcja na 1 września 1939: oficer sztabu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: - oficer sztabu dyspozycyjnej GO Kaw. Nr 2,
- szef Oddziału I sztabu Dowództwa Obrony Warszawy,
- od 27 IX dowódca 7 psk.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Krzyż Walecznych - 4x, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1945
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 27 X 1896. Uczęszczał do gimnazjum. Ukończył kurs oficerów jazdy. W latach 1919-1920 brał w udział w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 12 p. ułanów. Za męstwo okazane na polu walki odznaczony VM kl. 5. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 VI 1919. W latach międzywojennych służył w 12 p. ułanów w Białokrynicy. Ukończył w Grudziądzu kurs do d-ców szwadronu. Awansowany do stopnia rtm. 1 VII 1923. Następnie m. in. d-ca szwadronu w 12 p. uł. W latach 1928-1930 w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy. Od XI 1930 do X 1932 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Awansowany do stopnia mjr sł. st. kaw. 1 I 1931. Po ukończeniu MSWoj. był m. in. oficerem sztabu w Brygadzie Kawalerii, a następnie I z-ca d-cy 7 psk w Poznaniu. Przeniesiony w końcu VIII 1939 do sztabu Armii „Łódź”. Wojnie obronnej we IX 1939 początkowo oficer sztabu Armii „Łódź”, potem oficer sztabu dyspozycyjnej GO Kaw. Nr 2, a następnie
uczestniczy w obronie Warszawy na stanowisku szefa Oddziału I sztabu Dowództwa Obrony Warszawy, a następnie od 27-29 IX d-ca 7 psk. Po kapitulacji Warszawy od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał w przejściowym obozie jenieckim w Błoniu, potem w oflagu w II A Prenzlau i oflagu II C w Woldenbergu. Podczas ewakuacji oflagu 29 I 1945 znalazł się z kolumną jeniecką w m. Deetz, gdzie został 30 I 1945 uwolniony przez oddział sowiecki. Po uwolnieniu z oflagu wstąpił do WP. Poległ w 1945 podczas walk z Niemcami na froncie.
Odznaczony: VM kl. 5, KW4x, ZKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
Z. Szacherski. Wierni przysiędze. W-wa 1966;
J. S. Tym. 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 285.

Tym J. S., 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, Pruszków 1999, s.35 (dalej: Tym).

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 386 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Tym: "Scalenie pułku nastąpiło 27 września w Łazienkach, a dowództwo objął mjr. dypl. Witold Jabłoński (w kampanii wrześniowej oficer sztabu dyspozycyjnej Grupy Operacyjnej Kawalerii nr 2). 29 września pułk złożył broń, a następnego dnia wyszedł z Warszawy do prowizorycznego obozu jenieckiego w Błoniu."

Wróblewski:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39r.
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem swego życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
mjr dypl. Jabłoński Witold - Krzyż Walecznych po raz trzeci
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-01-10 12:57:26 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze