Karta poległego

Nazwisko: IWASZKIEWICZ
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 październik 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 60 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Solec
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 52.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 263.

Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s .269.

Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko – katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita,
[w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 139 - poz. 165 (dalej: Poklewski-Koziełł).
Uwagi: - Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych, http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11150/. Cmentarz rzymskokatolicki w Łęczycy, ulica Kaliska. Kwatera wojenna z 1939r.;

- Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s .269
- „ Walka toczyła się z pododdziałami 46 pułku piechoty. Wzięto kilkudziesięciu jeńców, zdobyto liczną broń, amunicję i dwa samochody z żywnością.. W czasie natarcia poległ dowódca kompanii zwiadowców por. Iwaszkiewicz.”;

- Kazimierz Szepietowski – ” Wrześniowe dni klęski dni chwały.” Wybór Edmund Makowski. Poznań 1989, str.312 - „ W czasie natarcia dowódca kompanii (2 kompania) por. Jan Iwaszkiewicz ginie prawdziwą żołnierską śmiercią . Według relacji naocznych świadków – ranny w rękę w czasie wydawania rozkazów – nie schodzi z pola walki, a porywa karabin i strzelając z niego, otrzymuje wiązkę ognia km w policzek, która kładzie kres jego młodocianemu życiu.”;

- Poklewski-Koziełł: nr mogiły 52.;

Ostatnie zmiany: 2011-11-09 09:29:41 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Jan Iwaszkiewicz – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze