Karta poległego

Nazwisko: IGNASZAK [1]
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 grudzień 1904
Miejsce urodzenia: Koźlątkowo (obecnie: Koźlątków), pow. Kalisz
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kalisz
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 60 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 60 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: przed 1934 - awansowany na stopień ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 783.) i przydziałem mobilizacyjnym do 60 pp w Ostrowie Wielkopolskim (ewidencyjnie podlegał PKU Kalisz); 1 I 1936 - awansowany na stopień por. rez.; VIII 1939 - zmobilizowany do 60 pp;
Odznaczenia: odznaka pamiątkowa Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 60 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych na skraju Puszczy Kampinoskiej
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Tułowice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji: 13-15 luty 1951
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd IX, grób 6
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Jan Ignaszak urodził się 17 grudnia 1904 roku w Koźlątkowie w powiecie Kalisz jako syn Andrzeja i Franciszki. Ukończył szkołę średnią i 13 października 1928 roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego. Zasadniczą służbę wojskową odbywał w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie. Po odbytych ćwiczeniach wojskowych został awansowany na stopień podporucznika rezerwy piechoty ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1931 roku z przydziałem mobilizacyjnym do 60 pułku piechoty w Ostrowie Wielkopolskim. Ewidencyjnie podlegał Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu. 1 stycznia 1936 roku, po odbyciu kolejnych ćwiczeń wojskowych, otrzymał awans na stopień porucznika. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do 60 pułku piechoty ze składu 25 Dywizji Piechoty Armii "Poznań". W szeregach tej samej jednostki wziął udział w kampanii wrześniowej, walcząc z nieprzyjacielem m.in. w bitwie nad Bzurą, nastepnie w bojach odwrotowych na skraju Puszczy Kampinoskiej. Poległ 17 września w Tułowicach.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 262 (dalej: KPŻP).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 66, 518 (dalej: RO 1934).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 384, indeks nazwisk - s. 420 (dalej: Głowacki 1985).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Renata Paprota).

Ignaszak Jan - , por. rez. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=564 [dostęp: 29 września 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) IGNASZAK (źródło: RO 1934; Głowacki 1985; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Stankiewicze.com); b) błędnie: IGNASIAK (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2015-01-16 21:46:47 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Karta legitymacji odznaki pamiątkowej Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie wystawionej dla Jana Ignaszaka (dok. ze zb. rodzinnych).Karta zaświadczenia do tygodniowego biletu kolejowego wystawionego 3 lutego 1939 r. przez PKP Bochnia dla Jana Ignaszaka (dok. ze zb. rodzinnych).Indeks Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego wydany 13 października 1928 r. Janowi Ignaszakowi (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze