Karta weterana

Nazwisko: HYBZA
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 kompanii 1 batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 107/109, s. 111/112, Aneks 1 - s. 145, Aneks 4 - s. 177 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 145: " 23 IX 1939r. ranny pod Wólką Węglową, a w czasie okupacji w Gnieźnie wzięty do obozu Zabików k. Poznania, tam spalony przez Niemców." Prawdopodobnie autorowi chodziło o niemiecki obóz karno-śledczy w Żabikowie koło Poznania.

Głowacki 1969, s. 107/109: " 19 września. […]. Dowództwo 68 pułku piechoty objął mjr Stanisław Culic; 1 batalionem dowodził por. Franciszek Hybza, 2 batalionem – kpt. Walenty Fagasiński, 3 batalionem – por. Władysław Skrzydło. W szeregach byli m. in. oficerowie: kpt. Lucjan Jankowski, kpt. Aleksander Salwa, kpt. Julian Judziński, por. Marian Duczmal, por. Lucjan Gmachowski, por. rez. Franciszek Podemski, ppor. Jerzy Lewandowski, ppor. Bogdan Ginter, ppor. Stanisław Czernicki, ppor. Kazimierz Nowak, ppor. rez. Roman Roszak, ppor. rez. Stefan Czarliński, ppor. rez. Józef Kaczmarek.”

Głowacki 1969, s. 111/112: " 20 września. [....]. W godzinach południowych, w czasie wydawania posiłku został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie 1 batalion 68 pp. [...]. Na skutek bombardowania część żołnierzy rozbiegła się po lesie i już do oddziału nie powróciła. Mjr Culic zreorganizował pułk ponownie tworząc z batalionów kompanie. Kompaniami zbiorczymi dowodzili: 1 kompanią - por. Franciszek Hybza, 2 kompanią - kpt. Walenty Fagasiński, 3 kompanią - por. Władysław Skrzydło, 1 plutonem ppanc. - por. Stanisław Czernicki."
Ostatnie zmiany: 2012-06-25 07:21:29 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze