Karta poległego

Nazwisko: HABERMAN
Imię #1: Edward
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1921
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Jarocin
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Inne
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

jun.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 6 październik 1939
Miejsce śmierci: Sochaczew
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran w Szpitalu Powiatowym św. Józefa w Sochaczewie, ul. Staszica.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Sochaczew, ul. Staszica, ogród szpitalny
Data ekshumacji: 1941
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew, ul. Traugutta, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: nieznana
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 250.

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Kwatery wojskowe na cmentarzu wyznaniowym, Sochaczew, ul. Traugutta (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 33.
Uwagi: 1) Według ewidencji UM w Sochaczewie pochowany zmarł 6 września 1939;
Ostatnie zmiany: 2010-10-27 00:38:31 przez Tomasz K. | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mogiła zbiorowa w ogrodzie Szpitala Powiatowego św. Józefa w Sochaczewie - miejsce pierwotnego pochówku Edwarda HABERMANA (za: Kraszewski T., ks.,  CARITAS. 100 lat w służbie Bogu i bliźnim, Paprotnia 2003, s. 18)Mogiła zbiorowa w ogrodzie Szpitala Powiatowego św. Józefa w Sochaczewie - miejsce pierwotnego pochówku Edwarda HABERMANA (za: Kraszewski T., ks.,  CARITAS. 100 lat w służbie Bogu i bliźnim, Paprotnia 2003, s. 18)

Komentarze