Karta poległego

Nazwisko: GUŻKOWSKI-JANICKI
Imię #1: Marcin
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 11 listopad 1902
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: Wołyńska BK
Jednostka: 8 szwadron pionierów
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki: dowódca 1 plutonu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: pod Łomiankami
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 11 XI 1902. Ukończył szkołę średnią. W okresie 1924-1925 odbywał przeszkolenie unitarne w Szkole Podchorążych Kawalerii Rezerwy w Biedrusku. W latach 1925-1927 w Oficerskiej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. Promowany na stopień ppor. sł. st. kaw. 15 VIII 1927 z przydziałem do 9 p. ułanów w Trembowli na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 15 VIII 1929. Po 1933 przeniesiony do 8 szwadronu pionierów w Równem na stanowisko d-cy plutonu. W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 2 plutonu 8 szwadronu pionierów w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Walczy z Niemcami na szlaku bojowym brygady. Po wycofaniu się do rejonu Warszawy uczestniczy w walkach z wrogiem w grupie kawalerii dowodzonej przez mjr J. Juniewicza przeznaczonej do dozorowania brzegu Wisły. Poległ w walce 22 IX 1939 pod Łomiankami. Pochowany na cmentarzu w Łomiankach.
Zarys historii Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu 1922-1939. W-wa 1989;
Zarys Dziejów Szkół Kawalerii Polskiej. Roczniki SPK. Londyn;
Roczniki oficerskie 1928,1932;
Rocznik oficerów kawalerii 1930;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969;
M. Bielski. GO „Piotrków”1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 250 i 335 (dalej: Głowacki).

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 249 (dalej: KPŻP).

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 404 (dalej: Wróblewski).

Uwagi: Nazwisko w formie: GUŻKOWSKI-JANICKI (KPŻP, Wróblewski) lub GUŹKOWSKI-JANICKI (Głowacki);

Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 13 IX 1939r.
Rozkaz Pochwalny dla Wołyńskiej Brygady Kawalerii
Dodatek do rozkazu z dnia 13 września dla Wołyńskiej BK
Nadaję order Virtuti Militari odpowiednich stopni niżej wymienionym żołnierzom Wołyńskiej BK:
[....].
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich:
śp. por. Gużkowski [~ Janicki] - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-02-24 00:10:35 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze