Karta poległego

Nazwisko: GRZEGRZÓŁKA [1]
Imię #1: Feliks
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Roch
Imię matki: Ewa
Nazwisko rodowe matki: Tomczak
Data urodzenia: 20 listopad 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Janina, Melania
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Jadwiga Grzegrzółka (z d. Cyfracka)
Dzieci: Zofia Grzegrzółka
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Wojska saperskie
Stopień:

kpt. dypl. [2]
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: Inne jednostki Armii Pomorze
Funkcja na 1 września 1939: oficer operacyjny dowódcy saperów armii "Pomorze"
Przydział po 1 września 1939: armia "Pomorze"
Funkcja po 1 września 1939: oficer operacyjny dowódcy saperów armii "Pomorze"
Przebieg służby wojskowej: # 1926-1929 (po ukończeniu szkoły średniej) - w Szkole Podchorążych Inżynierii w Warszawie;
# z dniem 15 VIII 1928 - promowany na stopień ppor. sł. st. sap.;
# od 1929 - w 2 Batalionie Saperów w Puławach;
# z dniem 1 I 1931 - awansowany na stopień por. sł. st. sap.;
# 1932 - odnotowany w stopniu por. sł. st. sap. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 15.) i przydziałem do 2 bsap.;
# przed X 1936 - w kadrze Szkoły Podchorążych Saperów w Warszawie;
# X 1936 - X 1938 - na studiach w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie (tytuł ofic. dypl.);
# z dniem 19 III 1939 - awansowany na stopień kpt. dypl. sł. st. sap.;
# 1938-1939 - na stanowisku dowódcy plutonu łączności i dowódcy plutonu specjalnego w 8 Batalionie Saperów w Toruniu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: m.in. w bitwie nad Bzurą i w walkach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej
Data śmierci: 22 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Łomianki [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w natarciu Zgrupowania gen. Bołtucia na przegrodę niemieckiej 18 DP w Łomiankach Górnych, które miało otworzyć drogę do Warszawy (Głowacki 1969, s. 115-116; Głowacki 1985, s. 247-249).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie (stopień błędnie: por.; przydział błędnie: "8 szw. pionierów wołyńskich B. Kaw.")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 244 (dalej: KPŻP).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 588, 608 (dalej: RO 1928).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 262, 750 (dalej: RO 1932).

Tradycja rodzinna (Ewa Cwirko-Godycka).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 116, indeks nazwisk – s. 196 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 249, indeks nazwisk – s. 419 (dalej: Głowacki 1985).

Grzegrzółka Feliks - , kpt. dypl., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=563 [dostęp: 6 X 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) GRZEGRZÓŁKA (źródło: KPŻP; RO 1932; Głowacki 1969; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) GRZEGRZUŁKA (źródło: RO 1928);
[2] a) kpt. dypl. (źródło: Głowacki 1969; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) kpt. (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: RO 1928; RO 1932);
[3] a) 22 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1969; Głowacki 1985); b) 20 września 1939 (źródło: Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: RO 1928; RO 1932);
[4] a) Łomianki / Łomianki Górne (źródło: KPŻP / Głowacki 1969, s. 115; Głowacki 1985, s. 248); b) pod Laskami (źródło: Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: RO 1928; RO 1932);
Ostatnie zmiany: 2024-05-28 19:27:56 przez EwaCG | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Feliks Grzegrzółka jako porucznik 2 Batalionu Saperów w Puławach (fot. udostępnił: P. Rozdżestwieński).Kpt. dypl. Feliks Grzegrzółka upamiętniony (jako por.) na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie. Stan z dn. 10 września 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze