Karta weterana

Nazwisko: GRUSZKA
Imię #1: Jan
Imię #2: Stefan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 grudzień 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: Inne jednostki 2 DP Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 26 XII 1916. Po ukończeniu w 1935 szkoły średniej odbywał w okresie 1935-1936 służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty. Po odbyciu ćwiczeń aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 I 1938.
W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 101 samodzielnej kompanii CKM na taczankach w składzie 2 pp Leg. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym 2 pp Leg. Brał udział w obronie Modlina.
Dalsze losy n/n.
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie 1935-1939. Kraków 2003.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 352.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-11 21:42:16 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze