Karta weterana

Nazwisko: GROCHOLA
Imię #1: Władysław
Imię #2: Maciej
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 24 luty 1895
Miejsce urodzenia: w m. Łęki /pow. Brzesko/
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: żona Józefa
Dzieci: syn Władysław i córka Wiesława
Ostatni adres: Krotoszyn
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 56 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III batalionu 56 pp
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 14033), Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 24 kwiecień 1957
Miejsce śmierci: w Krotoszynie
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz parafialny w Krotoszynie
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 24 II 1895 w m. Łęki pow. Brzesko w Małopolsce, syn Stanisława i Marianny. Uczęszczał do gimnazjum w Brzesku. Uczestnik I wojny światowej, potem w WP. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 52 pp, skąd został przeniesiony do 75 pp w Królewskiej Hucie /Chorzów/. Awansowany do stopnia kpt. 1 I 1928 dowodził m. in. kompanią. Następnie po 1928 przeniesiony do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy, gdzie był wychowawcą i d-cą plutonu szkolnego. Po ukończeniu kursu dla d-ców batalionu w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Warszawie awansowany do stopnia mjr sł. st. 19 III 1937 i mianowany d-cą batalionu w 56 pp w Krotoszynie. W latach 1937-1939 d-ca III batalionu, którym dowodził podczas kampanii wrześniowej 1939 w składzie 25 DP Armii „Poznań”. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym 56 pp m. in. nad Bzurą, potem w ciężkich walkach na przedpolach Warszawy i jej obronie. Za męstwo okazane na polu walki odznaczony VM kl. 5. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Przebywał w niewoli niemieckiej m. in. w oflagu II A w Prenzlau oraz II C w Woldenbergu. Po uwolnieniu z niewoli w 1945 powraca do kraju. Zamieszkał w Krotoszynie. Ciężko chory na serce nie pracował zawodowo.
Zmarł 24 IV 1957 . Pochowany na cmentarzu parafialnym w Krotoszynie.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14033, KW, ZKZ
Żona Józefa. Miał z tego związku syna Władysława i córkę Wiesławę.
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
Informacja z Muzeum w Krotoszynie;
Płk W. Tyczyński. Walki 56 Pułku Piechoty w kampanii wrześniowej 1939/w:/WPH nr 2/1989 i nr 3/1989.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 479.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-04 04:10:07 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze