Karta poległego

Nazwisko: GRĄŻKOWSKI
Imię #1:
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: celowniczy 3 kompanii km w III batalionie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Walewice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Według relacji por. Czesława Roleckiego, w kampanii 1939 roku dowódcy 3 kompanii km w III batalionie 14 pp, poległ w bitwie pod Walewicami: "Baon III ponosi w tej bitwie duże straty w oficerach i szeregowych. W mojej komp. tracę 2 karabiny maszyn., które zostały poważnie uszkodzone. Zabitych szeregowych nie pamiętam obecnie wszystkich, gdyż listę zrobioną przeze mnie zabrali mi w obozie jeńców Niemcy podczas rewizji. Pamiętam - strz. (celowniczy) Grążkowski - poległ" (IPMS, sygn. B.I.31/C/5, s. 4/22).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach (data śmierci: 10 września 1939 r.)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 237.

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódź, oprac. H. Wójcik, s. 183 - poz. 51.

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.31/C, 14 Pułk Piechoty Ziemi Kujawskiej, poz. 5, Relacja por. Czesława Roleckiego, 28 XI 1945 r., s. 4/22 (dalej: IPMS, sygn. B.I.31/C/5).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2016-02-14 22:30:46 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Grążkowski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach. Stan z dn. 29.09.2012r. (fot. Błażej Kucharski).Mapa topograficzna z naniesioną sytuacją taktyczną z września 1939 r. i położeniem cmentarza w Bielawach, oprac. Gabriel Sędkowski, 16 II 2016 r. (dok. ze zb. G. Sędkowskiego).

Komentarze