Karta poległego

Nazwisko: GOZDOWSKI
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Andrzej (1882-1969)
Imię matki: Wiktoria (1890-1972)
Nazwisko rodowe matki: Rybczyńska
Data urodzenia: 15 luty 1915 [1]
Miejsce urodzenia: Grabów nad Prosną
Rodzeństwo: Florian (1910-1979), Kazimiera (1912-1987), Wacław (1919-19??; zaginął podczas II wojny światowej), Janina (1922-2005), Maria (1930-?)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres: Grabów nad Prosną
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: kołodziej
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: czeladnik

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 20 wrzesień 1939
Miejsce śmierci:
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Dobrzelin, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna stela nagrobna na jednej z mogił zbiorowych cm. wojennego w Dobrzelinie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Kazimierz Gozdowski urodził się 15 lutego 1915 roku w Grabowie nad Prosną jako syn Andrzeja Gozdowskiego i Wiktorii z Rybczyńskich. Od 1923 roku uczęszczał do Siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Grabowie nad Prosną. Po szóstej klasie przeniósł się do klasy drugiej Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w tej samej miejscowości, gdzie w latach od 1 października 1929 do 22 czerwca 1931 roku ukończył całowity trzyletni kurs zawodu kołodzieja w dziale mieszanym. W dniu 23 maja 1936 roku w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu złożył egzamin czeladniczy w rzemiośle kołodziejskim. Wziął udział w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku, w czasie której poniósł śmierć.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Jak relacjonuje Anna Kucharska, wnuczka siostry pochowanego: "Już po zakończeniu wojny do rodziny poległego docierały wiadomości o domniemanym miejscu śmierci Kazimierza Gozdowskiego. Jego rodzice (Wiktoria i Andrzej Gozdowscy) poszukiwali wiadomości na temat Kazimierza i drugiego syna Wacława w różnych instytucjach (niestety do dzisiaj nie mamy żadnych wiadomości na temat śmierci Wacława Gozdowskiego). Wiadomość o miejscu pochówku wujka dotarła później do rodziny drogą nieoficjalną. W lipcu 1997 roku moja babcia wraz z ciocią i wujkiem udali się do Żychlina. Znaleźli tam cmentarz z kilkunastoma grobami. Na niektórych były umieszczone tablice z nazwiskami poległych. Nie było jeszcze wtedy między nimi nazwiska naszego wujka. W celu zdobycia dalszych informacji udali się razem do gminy, gdzie nawiązali kontakt z osobą zajmującą się grobownictwem wojennym, a następnie z osobą pasjonującą się sprawą bitwy nad Bzurą. W wyniku starań rodziny umieszczono tablicę z imieniem i nazwiskiem w miejscu pochówku wujka".
Źródła: Urząd Gminy Żychlin, Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym w Dobrzelinie, poz. nr 32 (dalej: UG Żychlin).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Anna Kucharska, wnuczka siostry pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 15 lutego 1915 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) 1915 (źródło: UG Żychlin);
Ostatnie zmiany: 2014-02-22 23:35:54 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kazimierz Gozdowski upamiętniony na zbiorczej imiennej steli nagrobnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Dobrzelinie. Stan z dn. 19. 07. 2009 r. (fot. Wojciech Kożuszek).Dowód osobisty Kazimierza Gozdowskiego wydany dn. 7 sierpnia 1934 r. przez Burmistrza Miasta Grabowa (dok. ze zb. rodzinnych).Dowód osobissty Kazimierza Gozdowskiego wydany dn. 07. 08. 1934 r. przez Burmistrza Miasta Grabowa (dok. ze zb. rodzinnych).Portret Kazimierza Gozdowskiego wykonany po zakończeniu II wojny światowej w oparciu o tablo (rodzina jest w trakcie gromadzenia informacji na temat pochodzenia tablo) (rys. ze zb. rodzinnych).Świadectwo (s. 1) ukończenia przez Kazimierza Gozdowskiego trzyletniego kursu zawodu kołodzieja w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Grabowie nad Prosną wystawione 22 czerwca 1931 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Świadectwo (s. 2) ukończenia przez Kazimierza Gozdowskiego trzyletniego kursu zawodu kołodzieja w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Grabowie nad Prosną wystawione 22 czerwca 1931 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Świadectwo złożenia przez Kazimierza Gozdowskiego egzaminu czeladniczego w rzemiośle kołodziejskim wystawione 23 maja 1936 r. w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze