Karta weterana

Nazwisko: GOS
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Tadeusz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Adam
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Gurlicka
Data urodzenia: 23 styczeń 1916
Miejsce urodzenia: Koszorów, pow. Końskie
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Koszorów, pow. Końskie
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz. [1]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: szeregowy w III plutonie 2 kompanii ckm
Przydział po 1 września 1939: 68 pp
Funkcja po 1 września 1939: szeregowy w III plutonie 2 kompanii ckm
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. (15 III 1976), Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (25 I 1984)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 68 pp; 20 IX - wzięty do niewoli niemieckiej w Warszawie
Data śmierci: 25 styczeń 2010
Miejsce śmierci: Rusinowo
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Dębina-Pluciński A., Żołnierze 68 Pułku Piechoty z Wrześni, wyd. II poszerz. i popr., [Września] 1985, s. 65 - poz. 282 (dalej: Dębina-Pluciński 1985).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Beata Grudzień, wnuczka weterana).

Gos Stanisław, Gos Stanislaus, [w:] Baza programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką", http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie [dostęp: 5 sierpnia 2016] (dalej: Straty.pl).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej trafił do Stalagu II D Stargard (nr jeniecki 16828), skąd 2 sierpnia 1940 r. został zwolniony jako cywilny robotnik rolny do miejscowości Kartlow, Krs. Belgard (ob. Kartlewo, pow. świdwiński). Do 1945 r. pracował również w Rusinowie.
Przypisy: [1] a) strz. (źródło: Dębina-Pluciński 1985; Straty.pl); b) ppor. z dniem 18 XII 2001 r. (źródło: archiwum rodzinne);
Ostatnie zmiany: 2016-08-05 22:23:17 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Stanisław Gos wśród żołnierzy Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. wraz z legitymacją przyznany Stanisławowi Gosowi 15 marca 1976 r. (pamiątki ze zb. rodzinnych).Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" wraz z legitymacją przyznany Stanisławowi Gosowi 25 stycznia 1984 r. (pamiątki ze zb. rodzinnych).Akt mianowania Stanisława Gosa na stopień podporucznika Wojska Polskiego z dniem 18 grudnia 2001 r. wystawiony 8 stycznia 2002 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Dyplom uznania za obronę Ojczyzny w 1939 roku nadany Stanisławowi Gosowi przez Zarząd Główny Związku Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych z okazji przypadającej 1 września 2004 r. 65. rocznicy wybuchu II wojny światowej (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze