Karta poległego

Nazwisko: GÓRECKI [1]
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Maciej (rolnik, zm. 8 V 1925)
Imię matki: Tekla
Nazwisko rodowe matki: Balon
Data urodzenia: 20 listopad 1912 [2]
Miejsce urodzenia: Doruchów
Rodzeństwo: Maria (1 IX 1906, Bukownica - 24 IX 1978, Drezdenko; po mężu Klimek), Helena (ur. 21 V 1911, Doruchów), Władysława, Bronisława (z II małżeństwa ojca), Stanisław, Julian (rodzeństwo przyrodnie z I małżeństwa ojca)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Zieleniec, gm. Drawsko, pow. Czarnków
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: rzeźnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny: P-900
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Poznań
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

bomb. [3]
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 14 pal [4]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Ruszki, pow. Sochaczew [5]
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł z ran w Szpitalu Wojennym nr 802 (archiwum rodzinne - Ireneusz Klimek: odpis zawiadomienia NCK z 30 IV 1942 r).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Ruszki, ogród pałacowy
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna [6]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W okresie okupacji niemieckiej próby ustalenia wojennych losów Franciszka Góreckiego podejmowała jego matka Tekla Górecka. Wiosną 1942 r. otrzymała zawiadomienie z Niemieckiego Czerwonego Krzyża o miejscu śmierci i pochówku syna (odpis wraz z tłumaczeniem tego niedostępnego dziś w oryginale dokumentu zachował się w archiwum rodzinnym jego starszego brata Stanisława).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 231 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 9549, Lista poległych na terenie gminy Iłów - Młodzieszyn - Rybno w 1939 r., oprac. Z. Stokalski (rękopis), poz. 39 (dalej: B.Inf. , sygn. 9549).

Tradycja rodzinna (Tomasz Sołtysiak).

Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego Przytocznica, seria 1, Akta urodzeń, sygn. 197, akt nr 91/1912 (dalej: AP Kalisz).

Badania genealogiczne (Katarzyna Paluszak).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania genealogiczne (Ireneusz Klimek, siostrzeniec pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) GÓRECKI (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne - Ireneusz Klimek: odpis zawiadomienia NCK z 30 IV 1942 r.); b) GORECKI (źródło: B.Inf., sygn. 9549; archiwum rodzinne - Ireneusz Klimek: pismo B.Inf. PCK z 30 III 2017 r. wraz z załącznikami);
[2] a) 20 listopada 1912 (źródło: AP Kalisz; archiwum rodzinne - Ireneusz Klimek: odpis zawiadomienia NCK z 30 IV 1942 r. i pismo B.Inf. PCK z 30 III 2017 r. wraz z załącznikami); b) brak danych (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 9549);
[3] a) bomb. (źródło: B.Inf., sygn. 9549; archiwum rodzinne - Ireneusz Klimek: odpis zawiadomienia NCK z 30 IV 1942 r. i pismo B.Inf. PCK z 30 III 2017 r. wraz z załącznikami); b) strz. (źródło: KPŻP);
[4] a) 14 pal (źródło: archiwum rodzinne - Ireneusz Klimek: odpis zawiadomienia NCK z 30 IV 1942 r. i pismo B.Inf. PCK z 30 III 2017 r. wraz z załącznikami); b) 57 pp (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 9549);
[5] a) Ruszki (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne - Ireneusz Klimek: pismo B.Inf. PCK z 30 III 2017 r. wraz z załącznikami); b) Giżyce (źródło: archiwum rodzinne - Ireneusz Klimek: odpis zawiadomienia NCK z 30 IV 1942 r.); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 9549);
[6] a) Juliopol, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) Giżyce (źródło: archiwum rodzinne - Ireneusz Klimek: odpis zawiadomienia NCK z 30 IV 1942 r. i pismo B.Inf. PCK z 30 III 2017 r. wraz z załącznikami); c) brak danych, podano jedynie pierwotne miejsce spoczynku: Ruszki (źródło: B.Inf., sygn. 9549);
Ostatnie zmiany: 2017-08-28 21:01:21 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Franciszek Górecki upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 18 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).Franciszek Górecki jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych Ireneusza Klimka).Franciszek Górecki jako żołnierz Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych Ireneusza Klimka).Akt zgonu Franciszka Góreckiego wraz z tłumaczeniem (dok. oryg.: Archiwum Państwowe w Kaliszu, Urząd Stanu Cywilnego Przytocznica, seria 1, Akta urodzeń, sygn. 197, akt nr 91/1912).Odpis zawiadomienia z 30 kwietnia 1942 r. ws. wojennych losów Franciszka Góreckiego wysłanego przez Niemiecki Czerwony Krzyż w odpowiedzi na prośbę matki poszukiwanego, Tekli Góreckiej (kserokopia dok. z archiwum rodzinnego Ireneusza Klimka).Pismo z 30 marca 2017 r. wraz z załącznikami ws. wojennych losów i miejsca spoczynku Franciszka Góreckiego wysłane przez Biuro Informacji i Poszukiwań PCK w odpowiedzi na prośbę siostrzeńca poszukiwanego, Ireneusza Klimka (dok. ze zb. rodzinnych Ireneusza Klimka).

Komentarze