Karta poległego

Nazwisko: GODNIAK
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Stępniak
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Iłów
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Imienna zbiorcza płyta pamiątkowa w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Iłowie.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 223 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, [1946] (maszynopis), s. 138-139 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Iłów (rękopis), poz. 29 (dalej: UG Iłów).

Większe skupiska mogił żołnierzy 17 Dywizji Piechoty poległych w kampanii 1939 roku. Cmentarz w Iłowie, [w:] Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 171 (dalej: Głowacki).
Uwagi: 1) Miejsce śmierci: Iłów (wg KPŻP), Budy Stare, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew (wg B.Inf., sygn. 6062), brak danych (wg UG Iłów); 2) Pierwotne miejsce spoczynku: Budy Stare (wg B.Inf., sygn. 6062), brak danych: (wg KPŻP i UG Iłów); 3) Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna (wg KPŻP i UG Iłów), brak danych (wg B.Inf., sygn. 6062);

Głowacki: Golniak Antoni, strzel. - 70 pp.
Ostatnie zmiany: 2012-12-09 17:48:55 przez staszekgodniak | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Antoni Godniak

Komentarze